Proceduri fiscale la diferente receptie bunuri sau retururi

Contabilitate de gestiune; Cum tinem evidenta contabila si extracontabila. Ce documente utilizam. cum facem verificarile. Care sunt conturile utilizate. Monografie contabila; Surse bibliografice.

Moderators: crstmol, ragazza_esuberante

Post Reply
dmldone
Site Admin
Posts: 3758
Joined: Thu Nov 23, 2006 11:38 am
Location: Tg-Jiu
Contact:

Proceduri fiscale la diferente receptie bunuri sau retururi

Post by dmldone » Mon May 11, 2009 1:09 pm

O societate, in cadrul activitatii sale, intalneste situatii in care la momentul receptiei bunurilor constata diferente in plus sau in minus intre cantitatea de bunuri receptionata si cantitatea de bunuri inscrisa pe factura primita de la furnizor. De asemenea, exista multe situatii in care furnizorii societatii livreaza produse care nu corespund din punct de vedere calitativ si prin urmare trebuie returnate. In plus, societatea returneaza furnizorilor sai produsele care nu au putut fi vandute din cauza cererii reduse pe piata a acestor produse sau al caracterului sezonier al acestora. In situatiile descrise mai sus, societatea se confrunta cu foarte multe cazuri in care furnizorii emit facturi de corectare (cu minus) aferente bunurilor returnate si a diferentelor cantitative si de pret constatate cu intarziere, sau chiar omit emiterea acestor facturi. In acest context, pentru imbunatatirea fluxurilor de trezorerie, precum si din ratiuni practice si comerciale, poate societatea sa emita facturi cu semnul minus sau cu semnul plus dupa caz, in numele si in contul furnizorilor, pentru retururile de bunuri efectuate, diferentele cantitative constatate si de asemenea pentru valoarea diferentelor de pret intre pretul din comanda/contract si cel din factura? Care este modul de raportare al acestor facturi?


RASPUNS:


rt. 155 alin. (8) din Codul fiscal, prevede posibilitatea emiterii de facturi de catre cumparator sau client in numele si in contul furnizorului/ prestatorului in conditiile prevazute in norme. Astfel, la pct. 72 alin. (4) din norme, se precizeaza ca factura se poate întocmi de către cumpărătorul unui bun sau serviciu în următoarele condiţii:

a) părţile să încheie un acord prin care să se prevadă această procedură de facturare;

b) să existe o procedură scrisă de acceptare a facturii;

c) cumpărătorul să fie stabilit în Comunitate şi înregistrat în România conform art. 153 din Codul fiscal;

d) atât furnizorul/prestatorul, în cazul în care este înregistrat în România conform art. 153 din Codul fiscal, cât şi cumpărătorul să notifice prin scrisoare recomandată organului fiscal competent aplicarea acestei proceduri de facturare, cu cel puţin o lună calendaristică înainte de a o iniţia, şi să anexeze la notificare acordul şi procedura de acceptare prevăzute la lit. a) şi respectiv b);

e) factura să fie emisă în numele şi în contul furnizorului/prestatorului de către cumpărător, şi trimisă furnizorului/prestatorului;

f) factura să cuprindă elementele prevăzute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal;

g) factura să fie înregistrată într-un jurnal special de vânzări de către furnizor/prestator, dacă este înregistrat în România conform art. 153 din Codul fiscal.

Precizam ca potrivit prevederilor art. 138 lit. b) din Codul fiscal, baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata se ajusteaza in cazul refuzurilor totale sau parţiale privind cantitatea, calitatea ori preţurile bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate, în condiţiile anulării totale ori parţiale a contractului pentru livrarea sau prestarea în cauză, declarată printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, sau în urma unui arbitraj, ori în cazul în care există un acord scris între părţi. Prin urmare, precizam ca, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale redate mai sus, legea nu interzice emiterea unei facturi de catre cumparator sau client în numele şi în contul furnizorului/prestatorului. Prin urmare, Societatea are dreptul si baza legala pentru a emite facturi in numele furnizorilor, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. De asemenea, facem mentiunea ca prevederile legale mentionate anterior sunt aplicabile atat in cazul retururilor, diferentelor cantitative si diferentelor de pret aferente achizitiilor de la furnizori din Romania, cat si in cazul retururilor, diferentelor cantitative si diferentelor de pret aferente achizitiilor de la furnizori din Comunitate sau din afara Comunitatii.

Avand in vedere cele de mai sus, precizam ca documentul care trebuie emis de catre societate, in speta in cauza, este factura in numele si in contul furnizorului conform prevederilor legale mentionate. In contextul celor de mai sus, consideram ca procedura de ajustare a bazei de impozitare a taxei pe valoarea adaugata in cazul retururilor, diferentelor cantitative si diferentelor de pret aferente achizitiilor efectuate de catre societate si raportarile facute, se realizeaza astfel:

a) In situatia in care retururile, diferentele cantitative si diferentele de pret sunt aferente unei achizitii intracomunitare pentru care societatea emite o factura in numele si in contul furnizorilor sai, baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata se reduce in conformitate cu prevederile art. 138 lit. b) si ale pct. 20 alin. (1) din norme.

Dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente acestor operatiuni, exercitat initial, se ajusteaza de catre societate in mod corespunzator, in conditiile pct. 20 alin. (2) din norme.

In ceea ce priveste raportarea retururilor, diferentelor cantitative si diferentelor de pret aferente achizitiilor intracomunitare la care am facut referire mai sus, precizam ca functie de momentul la care intervine exigibilitatea taxei, se pot distinge doua situatii:

1. Daca exigibilitatea taxei pentru achizitiile intracomunitare a intervenit in acelasi trimestru ca si constatarea retururilor, diferentelor cantitative si diferentelor de pret aferente achizitiilor intracomunitare, atunci regularizările respective se declara la randul 4 si 14 din Decontul de taxa pe valoarea adaugata, potrivit prevederilor din Instructiunile aprobate prin OMEF nr. 94/2008.

2. Daca exigibilitatea taxei achizitiilor intracomunitare a intervenit in alt trimestru decat cel in care se constata retururile, diferentele cantitative si diferentele de pret aferente achizitiilor intracomunitare, atunci regularizările aferente acestora se vor inscrie in randul 5 si 15 din Decontul de taxa pe valoarea adaugata, asa cum reiese din instructiunile aprobate prin OMEF nr. 94/2008. Precizam ca in ceea ce priveste raportarea regularizarilor ca urmare a retururilor, diferentelor cantitative si diferentelor de pret aferente achizitiilor intracomunitare in „Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri", acestea se vor inscrie in Declaratia recapitulativa a trimestrului in care a intervenit evenimentul respectiv.

b) In situatia in care retururile, diferentele cantitative si diferentele de pret sunt aferente unei achizitii de la furnizori din Romania, societatea va emite o factura in numele si in contul furnizorilor cu semnul minus. In baza acestei facturi, societatea va diminua TVA deductibila, in timp ce furnizorul roman va reduce TVA colectat; aceste sume vor fi reflectate pe randurile de regularizari din Decontul de TVA.

In situatia in care retururile, diferentele cantitative si diferentele de pret sunt aferente unor importuri de bunuri, pentru care societatea emite o factura in numele si in contul furnizorilor sai, legislatia in domeniul taxei pe valoarea adaugata, respectiv Titlul VI al Codului fiscal, nu prevede ajustarea bazei de impozitare a TVA.

Mentionam totusi ca, potrivit legislatiei vamale in vigoare, autoritatea vamala are dreptul ca, din oficiu sau la solicitarea declarantului, intr-o perioada de 5 ani de la acordarea liberului de vama, sa modifice declaratia vamala. In aceasta situatie, precizam ca se ajusteaza baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata si implicit dreptul de deducere exercitat in baza declaratiei vamale de import, in conformitate cu prevederile art. 146 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal.Sursa - anaf.ro
Stiri contabile la zi, legislatie, modele acte - http://www.cabinetexpert.ro/http://www.contabilgorj.ro/ - http://www.gorjcontabilitate.ro/
http://www.contabilii.ro/
http://www.bagatare.ro/

Post Reply

Return to “Contabilitate de Productie/ Contabilitate de gestiune”