Page 1 of 1

Dispozitie de livrare - model formular si explicatii

Posted: Mon Nov 10, 2008 10:05 am
by dmldone
DISPOZIŢIE DE LIVRARE (Cod 14-3-5A):

1. Serveşte ca:
- document pentru eliberarea din magazie a produselor, mărfurilor sau altor valori materiale destinate vânzării;
- document justificativ de scădere din gestiunea magaziei predătoare;
- document de bază pentru întocmirea avizului de însoţire a mărfii sau a facturii, după caz.
2. Se întocmeşte în două exemplare de către serviciul desfacere.
3. Circulă:
- la magazie, pentru eliberarea produselor, mărfurilor sau altor valori materiale şi pentru înregistrarea în evidenţa magaziei, semnându-se de către gestionarul predător pentru cantităţile livrate (ambele exemplare);
- la compartimentul desfacere, pentru înregistrarea cantităţilor livrate în evidenţele acestuia şi pentru întocmirea avizului de însoţire a mărfii sau facturii, după caz (exemplarul 2).
4. Se arhivează:
- la magazie (exemplarul 1);
- la compartimentul desfacere (exemplarul 2).
5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:
- denumirea, numărul şi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;
- denumirea furnizorului;
- numărul curent; denumirea produselor; U/M; cantitatea dispusă; cantitatea livrată; preţul unitar;
- semnături: întocmit, dispus livrarea, gestionar, primitor.