Decizie numire gestionar punct de lucru - model

Contabilitate de gestiune; Cum tinem evidenta contabila si extracontabila. Ce documente utilizam. cum facem verificarile. Care sunt conturile utilizate. Monografie contabila; Surse bibliografice.

Moderators: crstmol, ragazza_esuberante

Post Reply
dmldone
Site Admin
Posts: 3758
Joined: Thu Nov 23, 2006 11:38 am
Location: Tg-Jiu
Contact:

Decizie numire gestionar punct de lucru - model

Post by dmldone » Wed Oct 29, 2008 5:49 pm

DECIZIA NR. 1/01.01.200...
In conformitate cu legislatia in vigoare, Dl. ................ , administrator al S.C. ..................S.R.L.,

DECIDE:

Art. 1. Se numeste gestionar al punctului de lucru ______________________:
- ___________________ gestiunea ______________
- ___________________ gestiunea ______________
- ___________________ gestiunea ______________
Mentiune : pot apare modificari are orelor in care angajatii presteaza pentru societate.


Art. 2. Se aduce la cunostinta acestuia urmatoarele.
- Inventarierea patrimoniului se efectueaza de comisii de inventariere numite prin dispozitia scrisa a administratorului unitatii economice, in care se mentioneaza in mod obligatoriu: componenta comisiei ,numele responsabilului comisiei, bunurile supuse inventarierii, data de incepere si terminare a operatiunilor.
- In cazul in care gestionarul lipseste, comisia de inventariere aplica sigiliul si comunica aceasta conducerii unitatii economice.
- Inventarierea valorilor materiale se efectueaza la locul de depozitare si pastrare a bunurilor supuse inventarierii, in prezenta obligatorie a gestionarului sau persoanei care il reprezinta in mod legal.
- Daca gestionarul nu se prezinta la data si la ora fixata, inventarierea se efectueaza de catre comisia de inventariere in prezenta unui salariat numit prin decizia conducatorului unitatii care sa-l reprezinte pe gestionar.
- In situatile in care inventarierea nu se termina intr-o zi, magazia se sigileaza la plecarea comisiei de inventariere. Sigiliul se pastreaza pe durata inventarierii de catre responsabilul comisiei.

Art. 3. Prezenta decizie a fost comunicata celor nominalizati.

Administrator
...........................

Luat la cunostinta:

Nume si prenume ______________ Semnatura ____________
Nume si prenume ______________ Semnatura ____________
Nume si prenume ______________ Semnatura ____________
Stiri contabile la zi, legislatie, modele acte - http://www.cabinetexpert.ro/http://www.contabilgorj.ro/ - http://www.gorjcontabilitate.ro/
http://www.contabilii.ro/
http://www.bagatare.ro/

Post Reply

Return to “Contabilitate de Productie/ Contabilitate de gestiune”