Modificari - completari ale Codului Fiscal cu privire la TVA

Aflam lucrari noi, altele decat cele care tin de contabilitate si asimitate acesteia;

Moderators: crstmol, ragazza_esuberante

Post Reply
dmldone
Site Admin
Posts: 4159
Joined: Thu Nov 23, 2006 11:38 am
Location: Tg-Jiu
Contact:

Modificari - completari ale Codului Fiscal cu privire la TVA

Post by dmldone » Thu Jan 14, 2010 3:44 pm

Modificari si completari ale Codului Fiscal cu privire la taxa pe valoarea adaugata

Modificarile si completarile Codului fiscal, aprobat prin Legea nr. 571/2003, au fost impuse de obligatia statului roman de a transpune in legislatia fiscala prevederile cuprinse in trei directive europene, care modifica Directiva C.E. nr. 112 din 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata.

Cele trei directive de modificare au fost adoptate de Consiliul Uniunii Europene in data de 12 februarie 2009 sub denumirea de „Pachet TVA pentru uniformizarea politicii fiscale la nivelul statelor membre“.
Pachetul TVA cuprinde:
* Directiva nr. 8 din 12 februarie 2008 cu privire la locul de prestare a serviciilor;
* Directiva nr. 9 din 12 februarie 2008 referitoare la stabilirea detaliata a normelor privind rambursarea taxei pe valoarea adaugata catre persoane impozabile stabilite in alt stat membru decat statul membru de rambursare;
* Directiva nr. 117 din 16 decembrie 2008 cu privire la combaterea fraudei fiscale legate de operatiunile intracomunitare.

Prevederile cuprinse in directivele enumerate se aplica de la 1 ianuarie 2010, de catre toate statele membre.

Modificarile cuprinse in cele trei directive au fost transpuse in Codul fiscal prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109 din 7 octombrie 2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in M.Of. nr. 689 din 13 octombrie 2009.

Principalele modificari, completari si abrogari efectuate au vizat urmatoarele articole si alineate din Codul fiscal, titlul VI „Taxa pe valoarea adaugata“:
_ articolul 126 alineatul (8) litera b) cu privire la achizitia intracomunitara de bunuri, efectuata in cadrul unei operatiuni triunghiulare;
_ inserarea alineatului (21) in cadrul articolului 127 cu privire la „Persoane impozabile si activitatea economica“, prin care se reglementeaza situatiile in care persoanele fizice care efectueaza livrari de bunuri imobile devin persoane impozabile;
_ articolul 127 alineatul (8) cu privire la definirea grupului fiscal unic;
_ articolul 129 alineatul (3) litera b) cu privire la cesiunea bunurilor necorporale;
_ abrogarea articolul 129 alineatul (6) cu privire la tranzactiile succesive in cadrul unei prestari de servicii;
_ articolul 132 alineatul (1) literele e) si f) cu privire la livrarea de gaze prin sistemul de distributie a gazelor naturale sau al livrarii de energie electrica catre un comerciant persoana impozabila;
_ articolul 1321 alineatul (5) cu privire la locul achizitiei intracomunitare efectuate de catre un cumparator revanzator inregistrat in scopuri de TVA in Romania;
_ articolul 133 alineatele (1), (2) si (3), cu privire la locul prestarii de servicii;
_ inserarea alineatelor (4), (5), (6) si (7) in cadrul articolului 133 cu privire la locul prestarii de servicii;
_ inserarea alineatelor (4), (5), (6) si (7) in cadrul articolul 134 cu privire la definitiile necesare pentru stabilirea faptului generator si a exigibilitatii TVA;
_ articolul 1341 cu privire la exceptiile referitoare la faptul generator pentru livrari de bunuri si prestari de servicii;
_ articolul 137 alineatul (1) litera e) cu privire la baza de impozitare pentru livrari de bunuri si prestari de servicii efectuate in interiorul tarii;
_ articolul 138 litera b) cu privire la situatiile de reducere a bazei de impozitare;
_ articolul 146 alineatul (1) cu privire la conditiile de exercitare a dreptului de deducere;
_ articolul 1472 cu privire la rambursarea taxei catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania si rambursarea TVA de catre alte state membre catre persoane impozabile stabilite in Romania;
_ articolul 149 alineatul (1) litera a) cu privire la ajustarea taxei deductibile in cazul bunurilor de capital, prin redefinirea bunurilor de capital;
_ articolul 149 alineatul (3) literele a) si b) cu privire la inceperea perioadei de ajustare;
_ articolul 149 alineatul (5) cu privire la modalitatea de ajustare;
_ inserarea unui nou alineat, alineatul (51) in cadrul articolului 149 cu privire la ajustarea TVA pe parcursul perioadei de ajustare;
_ articolul 150 cu privire la persoana obligata la plata taxei pentru operatiunile taxabile din Romania;
_ articolul 151 cu privire la persoana obligata la plata taxei pentru achizitii intracomunitare;
_ articolul 1512 alineatul (3) cu privire la raspunderea individuala si in solidar pentru plata taxei;
_ abrogarea literei c) din cadrul articolului 152 alineatul (8) cu privire la regimul special de scutire pentru intreprinderile mici;
_ articolul 1521 alineatul (9) cu privire la regimul special pentru agentiile de turism;
_ articolul 1522 alineatul (12) cu privire la regimul special pentru bunurile second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati;
_ articolul 153 cu privire la inregistrarea persoanelor impozabile in scopuri de TVA;
_ articolul 1531 cu privire la inregistrarea in scopuri de TVA a altor persoane care efectueaza achizitii intracomunitare;
_ articolul 154 privind prevederile generale referitoare la inregistrare;
_ articolul 155 alineatele (4) si (5) cu privire la facturare;
_ articolul 1551 alineatele (1) – (3) cu privire la alte documente;
_ articolul 1561 alineatele (2), (4) – (6) si (62) cu privire la perioada fiscala;
_ articolul 1563 cu privire la alte declaratii;
_ articolul 1564 cu privire la declaratia recapitulativa;
_ articolul 157 alineatele (2) – (4) si (7) privind plata taxei la buget;
_ introducerea alineatului (3) din cadrul articolul 159 cu privire la corectarea documentelor;
_ articolul 160 cu privire la masurile de simplificare.

Mai multe informatii privind modificarile de ultima ora suferite de TVA, Impozitul pe profit, Impozitul pe salarii, Impozitul pe dividende, Impozitele şi taxele locale, Contribuţii, Fondurile speciale, Amortizare, Control si Accize regasiti in Consilier Taxe si Impozite pentru Contabili 2010.

Sursa:
Consilier Taxe si Impozite pentru Contabili 2010 - http://www.fisc.ro/?cs=117210

STINGA ELENA
Coffe-drinker
Posts: 1
Joined: Wed May 04, 2011 9:00 pm

Plata dividendelor

Post by STINGA ELENA » Sun Dec 02, 2012 4:12 pm

Am dividende de plata in valoare de 30.000 lei, la o societate. Va rog sa-mi spuneti daca pot plati dividendele si din casa, daca am bani, sau numai din banca.
Va multumesc.

Post Reply

Return to “Lucruri interesante”