Page 1 of 1

Declaratie privind veniturile din activitati agricole - 221

Posted: Fri Oct 24, 2008 11:00 am
by dmldone
Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit (OMEF 2371/2007) - Formular 221


http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/fo ... 1_2008.pdf

- Se completează de către persoanele fizice care realizează venituri în bani şi/sau în natură, provenind din valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor în sere şi solarii şi/sau sistem irigat, din valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea, pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit. Se completează de mână, în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.