Declaratie a pers. aflate in intretinerea contribuabilului

Procedee de repartizare a cheltuielilor indirecte ale locurilor de cheltuieli asupra purtatorilor de costuri; Procedee de separare a cheltuielilor de productie; Procedee de calcul al productiei de fabricatie interdependenta; Procedee de calcul al costului pe unitatea de produs;

Moderators: crstmol, ragazza_esuberante

Post Reply
dmldone
Site Admin
Posts: 3369
Joined: Thu Nov 23, 2006 11:38 am
Location: Tg-Jiu
Contact:

Declaratie a pers. aflate in intretinerea contribuabilului

Post by dmldone » Tue Feb 16, 2010 3:02 pm

Declaratie pe proprie raspundere a persoanelor aflate in intretinerea contribuabilului - model conform mfinante.ro


Declaratie pe proprie raspundere
a persoanelor aflate in intretinerea contribuabilului


Subsemnatul (a) __________________________________, domiciliat in localitatea_____________________, str.______________, nr. ______, bl. ________, sc. ______, ap. _______, sector ________, judet ________________ , cod numeric personal _________________, declar pe proprie raspundere ca datele urmatoare sunt reale, cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform legii penale.

I. Persoana care contribuie la intretinerea mea si pentru care sunt de acord sa beneficieze de coeficientul de deducere personala suplimentara pentru intretinerea mea, conform Ordonantei Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit.


Numele si prenumele____________________________________
Cod numeric personal ___________________________________
Gradul de rudenie ______________________________________


II. La data declaratiei realizez un venit in suma de _____________lei/lunar, reprezentand __________________________.

Ma oblig sa anunt de indata persoana de la pct.I, in cazul in care vor interveni schimbari in situatia venitului realizat.

Data_____________ Semnatura______________
Stiri contabile la zi, legislatie, modele acte - http://www.cabinetexpert.ro/http://www.contabilgorj.ro/ - http://www.gorjcontabilitate.ro/
http://www.contabilii.ro/
http://www.bagatare.ro/

Post Reply

Return to “Procedee de calculatie a costurilor”