Page 1 of 1

OMFP 2466/2010 si OMMFPS 1474/2010

Posted: Sat Oct 23, 2010 12:04 pm
by dmldone
Ordinul comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr.1474/21.10.2010 şi al ministrului finanţelor publice nr.2466/20.10.2010 pentru aprobarea unor instrucţiuni privind declararea şi plata contribuţiilor individuale de asigurări sociale şi de asigurări pentru şomaj prevăzute de art.III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, cu modificările şi completările ulterioare - via anaf.ro