Declaratia 070 - declaratie inreg. fiscala pers fizice

Aspecte practice. Probleme si neintelegeri. Exemple de calcul din realitatea cotidiana cu privire la impozitul pe venit.

Moderators: crstmol, ragazza_esuberante

Post Reply
dmldone
Site Admin
Posts: 4163
Joined: Thu Nov 23, 2006 11:38 am
Location: Tg-Jiu
Contact:

Declaratia 070 - declaratie inreg. fiscala pers fizice

Post by dmldone » Mon Apr 27, 2009 8:39 am

Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere (cf. - OMFP 262/2007) - se completează de contribuabilii persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere Sunt exceptaţi contribuabilii care desfăşoară exclusiv activităţi într-o formă de asociere.
Declaraţia se depune direct sau prin împuternicit/reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal competent, sau la poştă prin scrisoare recomandată. Organul fiscal competent este: pentru contribuabilii care se înregistrează direct sau prin împuternicit:organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul sau, în cazul depunerii declaraţiei de menţiuni, organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit; pentru contribuabilii care se înregistrează prin reprezentant fiscal: organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.link model - http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/fo ... 0_2007.pdf

Post Reply

Return to “Impozitul pe venit”