Fisa de post muncitor necalificat - model orientativ

Cadrul legislativ.

Moderators: crstmol, ragazza_esuberante

Post Reply
dmldone
Site Admin
Posts: 2913
Joined: Thu Nov 23, 2006 11:38 am
Location: Tg-Jiu
Contact:

Fisa de post muncitor necalificat - model orientativ

Post by dmldone » Tue Dec 02, 2008 6:28 pm

Organizatia: SC --------------------- SRL
Denumirea postului: muncitor necalificat
Titularul postului: ............................................

DESCRIEREA POSTULUI :
- executa lucrări de curăţenie in imobilul ;
- executa lucrări suplimentare necesare mentinerii curateniei si evacuarii gunoiului menajer din imobilul .

COMPETENTE PERSONALE:
- sa aibă însuşiri de personalitate: seriozitate / responsabilitate, loialitate, hotărâre, adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitiva, sa aibă calităţi psihice necesare (spirit de observaţie, răbdare, viteza de reacţie, capacitate de orientare in spaţiu, capacitate de comunicare, etc.);
- sa nu aibă antecedente penale .

RELAŢII ORGANIZAŢIONALE :
- se subordonează administratorului
- este direct răspunzător de îndeplinirea întocmai a atribuţiilor si prevederilor sarcinilor de serviciu stabilite in prezenta fisa
- este direct răspunzător de păstrarea bunurilor materiale sau de alta natura pe care le are in gestiune;

ATRIBUTII:
- sa mature zilnic in incinta imobilului ;
- sa mature sau/si sa spele pe jos ori de cate ori este nevoie (cel puţin o data pe zi) ;
- sa şteargă praful si sa indeparteze pânzele de păianjen ori de cate ori este nevoie in vederea menţinerii aspectului de curăţenie a imobilului;
- sa spele geamurile imobilului ori de cate ori este nevoie in vederea menţinerii aspectului de curăţenie a imobilului;
- sa menţină curăţenia;
- sa anunţe de îndată administratorul orice neregula constatată ;
- sa ia in primire toate materialele necesare asigurării curăţeniei, având obligaţia sa asigure păstrarea si utilizarea acestora in bune condiţiuni;
- să manifeste disponibilitate către dialog, receptivitate, calm, tact in relaţiile de serviciu;
- sa răspundă la toate solicitările venite din partea administratorului pentru îndeplinirea unor sarcini conforme fisei postului;
- sa manifeste grijă deosebită in mânuirea si utilizarea materialelor si echipamentelor pe care le are in primire pentru a evita avarierea, distrugerea sau pierderea lor;
- sa fie cinstit, loial si disciplinat dând dovada in toate împrejurările de o atitudine civilizata si corecta fata de toate persoanele cu care vine in contact;
- sa respecte cu stricteţe regulile de protecţie a muncii si P.S.I. din obiectivul unde desfăşoară serviciul;
- angajatul trebuie sa utilizeze, potrivit instrucţiunilor de utilizare a substanţele periculoase, instalaţiilor ,utilajele, maşinile, aparatura si echipamentele de lucru.; sa acorde ajutor, atât cat este raţional posibil, oricărui alt salariat, aflat intr-o situaţie de pericol.
- angajaţul va desfăşura activitatea in aşa fel încât sa nu expună la pericole de accidentare sau îmbolnăvire profesionala persoana proprie sau alţi angajaţi, in conformitate cu pregătirea si instruirea in domeniul protecţiei muncii primita de la angajatorul sau;
- sa-si însuşească si sa respecte normele si instrucţiunile de protecţie a muncii si masurile de aplicare a acestora;
- sa aducă la cunoştinţa de îndată administratorului accidentele de munca suferite de propria persoana sau de alţi angajaţi;
- sa coopereze cu persoanele cu atribuţii specifice in domeniul securităţii si sănătăţii in munca, atât timp cat este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini sau cerinţe impuse de autoritate competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale;
- sa refuze întemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesionala persoana sa sau a celorlalţi participanţi.
- sa informeze de îndată administratorul despre orice deficienta constatata sau eveniment petrecut ;
- sa execute alte activităţi in legătura cu îndeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de persoanele care au acest drept.
- nu executa nici o sarcina suplimentara legata de activitatea sa decât daca ea vine de la persoanele autorizate si daca vine pe cale ierarhica si se încadrează in prevederile legale;
- sa asigure păstrarea secretului profesional privind activităţile ce se desfăşoară in cadrul spatiului de lucru ;
- este strict interzisa consumarea de băuturi alcoolice înainte de intrarea in serviciu sau pe timpul serviciului ;
- la plecarea din imobil, indiferent de motiv, trebuie sa lase echipamentul curat iar celelalte mijloace pe care le-a folosit in buna stare.PROGRAM DE LUCRU: ..............................
Director General ................................


Am luat la cunostinta .......................


Data .............................
via - conacafe_club
Stiri contabile la zi, legislatie, modele acte - http://www.cabinetexpert.ro/http://www.contabilgorj.ro/ - http://www.gorjcontabilitate.ro/
http://www.contabilii.ro/
http://www.bagatare.ro/

Post Reply

Return to “Codul muncii”