Fisa post casier - model

Cadrul legislativ.

Moderators: crstmol, ragazza_esuberante

Post Reply
dmldone
Site Admin
Posts: 2914
Joined: Thu Nov 23, 2006 11:38 am
Location: Tg-Jiu
Contact:

Fisa post casier - model

Post by dmldone » Thu Nov 06, 2008 10:19 am

FISA POSTULUI
Nr. ................/........................

Denumirea postului: CASIER

Compartimentul: FINANCIAR – CONTABILITATE

Nivelul postului: EXECUTIE

Cerintele privind ocuparea postului:
Pregatirea de specialitate: STUDII MEDII

Cunostinte operare PC: WINDOWS, MS OFFICE, programe legate de registrul de casa

Abilitati, calitati, aptitudini necesare: receptivitate, calm, seriozitate, corectitudine


Atributii:

1. Completeaza registrul de casa in lei si valuta si inscrie in registre operatiunile efectuate (dispozitii de incasare/plata, deconturi);
2. Asigura plata salariilor, avansurilor, sau a oricaror plati in numerar aprobate de persoanele in drept si intocmirea completa si corecta a documentelor cerute de lege;
3. Efectueaza operatiunile cu banca (plati furnizori, ordine de plata bugetare, ridicare extrase, depuneri si ridicari numerar etc), verifica seturile de documente pentru platile electronice, licitatii, etc si tine legatura cu bancile in ceea ce priveste atributiile ce-i revin;
4. Intocmeste zilnic situatia disponibilului in numerar al firmei si raspunde de existenta cronologica la zi si completa a extraselor de cont;
5. Preia deconturile si documentele justificative pentru avansurile spre decontare, verifica intocmirea acestora conform reglementarilor legale in vigoare;
6. Urmareste si raporteaza justificarea avansurilor spre decontare in lei si valuta in termen legal;
7. Intocmeste facturile de decontare pentru plati in numele clientului si tine evidenta emiterii lor;
8. Indosariaza cronologic documentele cu care lucreaza sau care ii sunt puse la dispozitie de catre alte posturi si supervizeaza arhivarea lor;
9. Tine evidenta cronologica a scadentelor facturilor de la furnizori si a celor pentru clienti;
10. Tine evidenta formularelor tipizate necesare in activitatea financiar-contabila, precum si a necesarului acestora;
11. Colaboreaza la tinerea corecta si la zi a evidentei financiare si contabile;
12. Duce la indeplinire sarcinile stabilite pe cale ierarhica


RELATII DE SERVICIU:
a) ierarhice:
Este subordonat Sefului Serviciului Financiar –Contabilitate si Directorului Economic

B) de colaborare:
-cu personalul din cadrul serviciului
-cu personalul din cadrul departamentelor comerciale, administrativ, resurse umane


COMPETENTA POSTULUI SI
LIMITELE DE ACTIUNE:
a) Raspunde de realizarea calitativa si in termen a lucrarilor;
B) Raspunde de respectarea legalitatii;
c) Raspunde de respectarea normelor legale privind secretul si confidentialitatea datelor si informatiilor;
d) Raspunde de exactitatea si corectitudinea datelor furnizate
e) Responsabilitatea realizarii sarcinilor de serviciu este data de atributiile de serviciu cuprinse in fisa postului.
DIRECTOR ,

SEF SERVICIU ,TITULAR POST,

Primit un exemplar,Data
Stiri contabile la zi, legislatie, modele acte - http://www.cabinetexpert.ro/http://www.contabilgorj.ro/ - http://www.gorjcontabilitate.ro/
http://www.contabilii.ro/
http://www.bagatare.ro/

dmldone
Site Admin
Posts: 2914
Joined: Thu Nov 23, 2006 11:38 am
Location: Tg-Jiu
Contact:

Re: Fisa post casier - model

Post by dmldone » Thu Nov 06, 2008 10:20 am

si o alta varianta de pus la atributii la fisa de mai sus:

-Raspunde de tinerea corecta si la zi a evidentei primare privind activitatile de incasari si plati prin casierie.
-Intocmeste corect si la zi chitantele pentru sumele incasate de la clienti la vinzarea cu plata pe loc, conform facturilor intocmite.
-Incaseaza sumele de bani de la clienti, prin numarare faptica, in prezenta acestora.
-Preda personalului din vinzari care au sarcina si au aprobare pentru aceasta (agenti , inspectorii de vinzari, agenti de livrare, directori, etc.) chitantiere , pe baza de semnatura , preluind cotorul celui anterior. Nu elibereaza alt chitantier pina la epuizarea celui anterior decit in cazul in care chitantierul aflat la utilizator nu are file suficiente pentru activitatea de incasare din ziua urmatoare.
-La primirea chitantierelor le verifica fila cu fila, urmarind cursivitatea numerelor si semneaza pe ultimul exemplar.
-Primeste de la predatori si verifica numerarul, monetarele si chitantele, pe baza borderoului-monetar, care serveste la justificarea modului de utilizare a chitantelor.
-Intocmeste zilnic Registrul de casa fara corecturi, stersaturi sau taieturi, iar daca se fac totusi, din gresala, suma gresit trecuta se bareaza cu o linie si se semneaza de catre casierul care a efectuat corectura.
-Preda zilnic in contabilitate primul exemplar din Registrul de casa, pentru operarea incasarilor in programul de contabilitate, impreuna cu exemplarul 1 al borderourilor-monetar si cu documentele de casa.
-Ridica zilnic de la banca Extrasul de cont si il preda in contabilitate pentru a fi inregistrat.
-Raspunde de depunerea integrala a numerarului incasat in fiecare zi la banca, in contul unitatii.
-Respecta plafonul de casa, plafonul de plati/zi si incasarea maxima /client/zi, conform legislatiei in vigoare.
-Tine evidenta cecurilor predate la banca in Registrul intern de evidenta a cecurilor de incasat, pe care il preda la Serviciul Financiar la sfirsitul lunii, impreuna cu borderoul de depunere a cecurilor (exemplarul vizat de banca).
-Raspunde de exactitatea calculelor din documentele intocmite.
-Elibereaza numerar din caserie numai pe baza unei Dispozitii de plata semnata de contabilul sef director.
-Are obligatia de a permite efectuarea controlului si de a pune la dispozitia organului de control a tuturor documentelor contabile, evidentelor si a oricaror altor elemente materiale sau valorice solicitate pe care le detine, in vederea cunoasterii realitatii obiectelor si surselor impozabile sau taxabile.
-Respecta conditiile conducerii in ceea ce priveste conditiile de livrare.
-Raspunde material si disciplinar pentru pagubele produse, daca prin fapta si in legatura cu munca a cauzat pagube materiale societatii.
-Respecta cu strictete procedurile de lucru.
-Are obligatia sa raporteze in scris conducerii direct si in timp util orice nereguli pe care le observa in modul de executare a sarcinilor ce revin oricarui angajat al societatii, indiferent de functia pe care o detine, daca din cauza acestor nereguli s-ar putea crea sau s-au creat deja prejudicii firmei.


via - contacafe_club yahoo group
Stiri contabile la zi, legislatie, modele acte - http://www.cabinetexpert.ro/http://www.contabilgorj.ro/ - http://www.gorjcontabilitate.ro/
http://www.contabilii.ro/
http://www.bagatare.ro/

Post Reply

Return to “Codul muncii”