Fisa mijlocului fix - model fomular si explicatii

Cheltuieli de constituire. Licente. Programe informatice. Terenuri. Amenajari de terenuri. Echipamente tehnologice. Utilaje. Mijloace de transport. Animale. Plantatii. Intrebari si raspunsuri.

Moderators: crstmol, ragazza_esuberante

Post Reply
dmldone
Site Admin
Posts: 4436
Joined: Thu Nov 23, 2006 11:38 am
Location: Tg-Jiu
Contact:

Fisa mijlocului fix - model fomular si explicatii

Post by dmldone » Wed Nov 05, 2008 9:18 am

FIŞA MIJLOCULUI FIX (Cod 14-2-2) - modelul de formular in format Excel este atasat putin mai jos in mesaj:

1. Serveşte ca document pentru evidenţa analitică a mijloacelor fixe.
2. Se întocmeşte într-un exemplar, de compartimentul financiar-contabil, pentru fiecare mijloc fix sau pentru mai multe mijloace fixe de acelaşi fel şi de aceeaşi valoare care au aceleaşi cote de amortizare şi sunt puse în funcţiune în aceeaşi lună.
Se păstrează pe grupe de mijloace fixe, în ordinea codurilor din clasificarea imobilizările corporale conform legislaţiei în vigoare, iar în cadrul acestora, fişele mijloacelor fixe se grupează pe locuri de folosinţă.
Când formularul este folosit ca fişă colectivă, nu se sortează pe locuri de folosinţă.
Fişele mijloacelor fixe scoase din funcţiune sau transferate se scot din cartotecă şi se păstrează separat.
Se completează pe baza documentelor justificative privind mişcarea mijloacelor fixe sau modificarea valorii de inventar a acestora, ca urmare a completării, îmbunătăţirii, modernizării sau reevaluării lor (bon de mişcare a mijloacelor fixe, proces-verbal de scoatere din funcţiune etc.).
Când formularul este folosit ca fişă colectivă, mijloacele fixe se înscriu pe un singur rând, specificându-se în prima coloană numerele de inventar atribuite. În acest caz, valoarea unitară de inventar se poate înscrie în coloana a treia a formularului.
În coloana "Bucăţi", intrările se înscriu "în negru", iar ieşirile "în roşu".
Înregistrările în coloanele "Debit", "Credit" şi "Sold" se fac la valoarea de inventar a mijloacelor fixe.
În rubrica destinată datelor tehnice de identificare a mijlocului fix, în afară de datele privind marca, numărul de fabricaţie, seria, se înscriu şi părţile componente ale mijlocului fix. De exemplu, la o clădire se completează instalaţiile de încălzire centrală, sanitare, electrice etc.
Data amortizării complete şi cota de amortizare se înscriu în spaţiile rezervate.
3. Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă.
4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil.
5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:
- denumirea formularului;
- numărul de inventar;
- felul, seria, numărul şi data documentului de provenienţă;
- valoarea de inventar;
- amortizarea lunară;
- denumirea mijlocului fix şi caracteristici tehnice;
- accesorii;
- grupa; codul de clasificare; data dării în folosinţă (anul, luna); data amortizării complete (anul, luna); durata normală de funcţionare; cota de amortizare (%);
- numărul de inventar (de la număr la număr); documentul (felul, numărul, data); operaţiunile care privesc mişcarea, creşterea sau diminuarea valorii mijlocului fix; debit; credit; sold.
Attachments
Fisa mijl fix.rar
Fisa mijlocului fix - click mai sus pentru a descarca
(2.84 KiB) Downloaded 41886 times

Post Reply

Return to “Active imobilizate”