Model angajament de plata

Cadrul legislativ.

Moderators: crstmol, ragazza_esuberante

Post Reply
dmldone
Site Admin
Posts: 2914
Joined: Thu Nov 23, 2006 11:38 am
Location: Tg-Jiu
Contact:

Model angajament de plata

Post by dmldone » Sun Oct 26, 2008 11:45 am

ANGAJAMENT DE PLATĂ


Subsemnatul .................................... domiciliat în ...............
............................................ str. ................ nr. .......
bloc ...... sc. ..... et. ..... apart. ......... jud. ........................
posesor al B.I./C.I. seria ........... nr. ........ emis de ..................
sub nr. .............. în anul ....... având funcţia de.......................
......................... la unitatea ........................................
luând cunoştinţă de faptul că prin ...........................................
s-a constatat că din vina mea am produs unităţii .............................
................... o pagubă de lei ..........................................
provenită din ................................................................
..............................................................................
îmi iau angajamentul de a plăti această sumă unităţii păgubite astfel ........
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

Prezentul angajament l-am luat în conformitate cu .........................
..................................................... . În cazul nerespectării│
angajamentului de plată, se va proceda la executarea silită.


Dat astăzi ...................

Semnat în faţa noastră, Semnătura,


Calitatea ..............
Semnătura ..............


14-8-2/a1. Serveşte ca:
- angajament de plată a unei sume ce reprezintă o pagubă adusă unităţii;
- titlu executoriu pentru recuperarea pagubelor;
- titlu executoriu pentru executarea silită, în caz de nerespectare a angajamentului.
2. Se întocmeşte într-un exemplar, de persoana care îşi ia angajamentul, în condiţiile în care există documente din care rezultă pagube sau alte obligaţii de plată (proces-verbal de control, proces-verbal al comisiei de inventariere, referat de rebut sau alte documente).
3. Circulă la persoana în faţa căreia s-a luat angajamentul (organ de control, jurisconsult sau alte persoane desemnate în acest scop) pentru semnare.
4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil.
Stiri contabile la zi, legislatie, modele acte - http://www.cabinetexpert.ro/http://www.contabilgorj.ro/ - http://www.gorjcontabilitate.ro/
http://www.contabilii.ro/
http://www.bagatare.ro/

Post Reply

Return to “Codul muncii”