Model raport adunare generala actionari - valabil 2008

Cadrul legislativ. Modelul de Format. Elemente continute. Aspecte practice. Model de calcul si prezentare. Cum ne verificam. Intrebari si raspunsuri.

Moderators: crstmol, ragazza_esuberante

Post Reply
dmldone
Site Admin
Posts: 4075
Joined: Thu Nov 23, 2006 11:38 am
Location: Tg-Jiu
Contact:

Model raport adunare generala actionari - valabil 2008

Post by dmldone » Sat Oct 25, 2008 9:00 am

In format .doc, dar arhivat:
Attachments
Raport adunare generala.rar
Model raport AGA - click pentru descarcare
(5.63 KiB) Downloaded 4877 times

dmldone
Site Admin
Posts: 4075
Joined: Thu Nov 23, 2006 11:38 am
Location: Tg-Jiu
Contact:

Re: Model raport adunare generala actionari - valabil 2008

Post by dmldone » Tue Oct 28, 2008 6:24 pm

S.C. _____________________________
STR.______________________________
NR. ________________________________


PROCES VERBAL AL ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
Incheiat azi 01.01.200_
Adunarea Generala a Actionarilor S.C. “______________________” S.R.L., intrunita azi 01.01.200_, are pe ordinea de zi urmatoarele:
1. Hotararea modului de repartizare a profitului net pe anul 200_;
2. Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 200_.
Asociatii:
- _________________
- _____________________
- _____________________

au hotarat ca profitul inregistrat de societate pe anul 200_, in suma de ______________ lei sa fie repartizat pentru:
- alte rezerve – contul 117
- ____________________
- ______________________

Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat bilantul contabil si contul de profit si pierdere pe anul 200_.

In conformitate cu legislatia in vigoare si cu regulamentul de ordine interioara contabila al societatii, am procedat la inventarierea bunurilor ce fac parte din patrimonial societatii si am constatat ca acestea nu au fost instrainate pe parcursul anului financiar 200_. Odata cu aceste constatari s-a efectuat si inventarierea marfurilor aflate pe stoc, reiesind din aceasta ca datele scriptice inregistrate in contabilitatea societatii corespund cu constatarile faptice efectuate pe teren.
Avand in vedere aceasta analiza, consemnam faptul ca societatea comerciala isi va axa activitatea pe aceleasi domenii ca in trecut, din considerentul ca pe aceste domenii s-a inregistrat cea mai mare rata a profitului.Asociati,
____________________

Post Reply

Return to “Contul de profit si pierdere”