Functiunea conturilor - clasa 4

Pagina celor care nu stiu de unde sa inceapa o contabilitate. Contabilitate pentru cei care sunt la inceput de drum. Basic Accounting.

Moderators: crstmol, ragazza_esuberante

Post Reply
dmldone
Site Admin
Posts: 2947
Joined: Thu Nov 23, 2006 11:38 am
Location: Tg-Jiu
Contact:

Functiunea conturilor - clasa 4

Post by dmldone » Thu Oct 23, 2008 8:02 am

CLASA 4 ''CONTURI DE TERŢI''
Din clasa 4 ''Conturi de terţi'' fac parte următoarele grupe de conturi: 40 ''Furnizori şi conturi asimilate'', 41 ''Clienţi şi conturi asimilate'', 42 ''Personal şi conturi asimilate'', 43 ''Asigurări sociale, protecţia socială şi conturi asimilate'', 44 ''Bugetul statului, fonduri speciale şi conturi asimilate'', 45 ''Grup şi acţionari/asociaţi'', 46 ''Debitori şi creditori diverşi'', 47 ''Conturi de regularizare şi asimilate'', 48 ''Decontări în cadrul unităţii'', 49 ''Ajustări pentru deprecierea creanţelor''.
GRUPA 40 ''FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE''
Din grupa 40 ''Furnizori şi conturi asimilate'' fac parte:
Contul 401 ''Furnizori''
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa datoriilor şi a decontărilor în relaţiile cu furnizorii, alţii decât entităţile afiliate şi entităţile legate prin interese de participare, pentru aprovizionările de bunuri, lucrările executate sau serviciile prestate.
Contul 401 ''Furnizori'' este un cont de pasiv.
În creditul contului 401 ''Furnizori'' se înregistrează:
- valoarea la preţ de cumpărare sau standard (prestabilit) al materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, semifabricatelor, produselor finite, produselor reziduale, animalelor şi păsărilor, mărfurilor şi ambalajelor, achiziţionate cu titlu oneros de la terţi pe bază de facturi (301, 302, 303, 341, 345, 346, 361, 371, 381), precum şi diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente, în cazul în care evidenţa acestora se ţine la preţuri standard (308, 368, 388);
- rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate în exercitiul financiar curent, aferente exerciţiilor financiare precedente (117);
- valoarea materialelor achiziţionate, nestocate şi consumul de energie şi apă (604, 605);
- valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, facturate de furnizori (409);
- valoarea materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, mărfurilor, ambalajelor etc. achiziţionate, în cazul folosirii metodei inventarului intermitent (601, 602, 603, 607, 608);
- valoarea lucrărilor executate sau a serviciilor prestate de terţi (611 la 626, 628, 471);
- valoarea facturilor primite, în cazul în care acestea au fost evidenţiate anterior ca facturi nesosite (408);
- taxa pe valoarea adăugată aferentă furnizorilor (4426);
- valoarea timbrelor fiscale şi poştale, biletelor de tratament şi călătorie şi a altor valori achiziţionate (532);
- valoarea despăgubirilor, amenzilor şi penalităţilor datorate terţilor (658);
- diferenţele nefavorabile de curs valutar la sfârşitul exerciţiului financiar, din evaluarea soldului în valută (665);
- diferenţele nefavorabile aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora, la închiderea exerciţiului (668);
- valoarea avansurilor facturate (409).
În debitul contului 401 ''Furnizori'' se înregistrează:
- plăţile efectuate către furnizori (512, 531, 541, 542);
- valoarea acceptată a efectelor comerciale de plătit (403);
- valoarea avansurilor acordate furnizorilor, cu ocazia regularizării plăţilor cu aceştia (409);
- sumele nete achitate colaboratorilor şi impozitul reţinut (512, 531, 444);
- valoarea la preţ de înregistrare a produselor cuvenite unităţilor prestatoare, ca plată în natură potrivit prevederilor contractuale (345);
- datorii aferente exerciţiilor financiare anterioare, prescrise sau anulate (117);
- valoarea sconturilor obţinute de la furnizori (767);
- valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, predate furnizorului (409);
- diferenţele favorabile de curs valutar aferente datoriilor către furnizori la decontarea acestora sau cu ocazia evaluării la sfârşitul exerciţiului (765);
- diferenţele favorabile aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea la închiderea exerciţiului financiar sau cu ocazia decontării acestora (768).
Soldul contului reprezintă sumele datorate furnizorilor.
Contul 403 ''Efecte de plătit''
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa obligaţiilor de plătit pe bază de efecte comerciale (bilet la ordin, cambie etc.).
Contul 403 ''Efecte de plătit'' este un cont de pasiv.
În creditul contului 403 ''Efecte de plătit'' se înregistrează:
- valoarea acceptată a efectelor comerciale de plătit (401);
- diferenţele nefavorabile de curs valutar la sfârşitul exerciţiului, din evaluarea soldului în valută (665).
În debitul contului 403 ''Efecte de plătit'' se înregistrează:
- plăţile efectuate la scadenţă pe bază de efecte comerciale (512);
- diferenţele favorabile de curs valutar constatate la evaluarea efectelor comerciale de plătit la sfârşitul exerciţiului sau la lichidarea acestora (765).
Soldul contului reprezintă valoarea efectelor comerciale de plătit.
Contul 404 ''Furnizori de imobilizări''
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa obligaţiilor de plată faţă de furnizorii de imobilizări corporale sau necorporale, alţii decât entităţile afiliate şi entităţile legate prin interese de participare.
Contul 404 ''Furnizori de imobilizări'' este un cont de pasiv.
În creditul contului 404 ''Furnizori de imobilizări'' se înregistrează:
- valoarea imobilizărilor facturate de furnizori, a serviciilor prestate sau a lucrărilor executate de terţi pentru realizarea acestor imobilizări (201, 203, 205, 208, 211, 212, 213, 214, 231, 233);
- rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate în exercitiul financiar curent, aferente exerciţiilor financiare precedente (117);
- obligaţia de plată a ratelor pe baza facturilor emise de locator, în cazul leasingului financiar, şi a dobânzii aferente (167, 666);
- valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări (232, 234);
- taxa pe valoarea adăugată aferentă furnizorilor de imobilizări (4426);
- valoarea despăgubirilor, amenzilor şi penalităţilor datorate terţilor (658);
- diferenţele nefavorabile de curs valutar la sfârşitul exerciţiului financiar, din evaluarea soldului în valută (665);
- diferenţele nefavorabile aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora, la închiderea exerciţiului (668).
În debitul contului 404 ''Furnizori de imobilizări'' se înregistrează:
- sumele achitate furnizorilor de imobilizări, precum şi valoarea avansurilor decontate furnizorilor de imobilizări (512, 531, 541, 232, 234);
- valoarea garanţiilor depuse la terţi (167);
- valoarea acceptată a efectelor de plătit pentru imobilizări (405);
- datorii aferente exerciţiilor financiare anterioare, prescrise sau anulate (117);
- valoarea sconturilor obţinute de la furnizorii de imobilizări (767);
- diferenţele favorabile de curs valutar aferente datoriilor către furnizorii de imobilizări la decontarea acestora sau cu ocazia evaluării la sfârşitul exerciţiului (765);
- diferenţele favorabile aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluare la închiderea exerciţiului financiar sau cu ocazia decontării acestora (768).
Soldul contului reprezintă sumele datorate furnizorilor de imobilizări.
Contul 405 ''Efecte de plătit pentru imobilizări''
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa obligaţiilor de plată către furnizorii de imobilizări, pe bază de efecte comerciale (bilet la ordin, cambie etc.).
Contul 405 ''Efecte de plătit pentru imobilizări'' este un cont de pasiv.
În creditul contului 405 ''Efecte de plătit pentru imobilizări'' se înregistrează:
- valoarea acceptată a efectelor comerciale de plătit pentru imobilizări (404);
- diferenţele nefavorabile de curs valutar la sfârşitul exerciţiului din evaluarea soldului în valută (665).
În debitul contului 405 ''Efecte de plătit pentru imobilizări'' se înregistrează:
- plăţile efectuate către furnizorii de imobilizări pe bază de efecte comerciale, la scadenţa acestora (512);
- diferenţele favorabile de curs valutar constatate la evaluarea de la sfârşitul exerciţiului sau la decontare (765).
Soldul contului reprezintă valoarea efectelor de plătit pentru imobilizările achiziţionate.
Contul 408 ''Furnizori - facturi nesosite''
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu furnizorii pentru aprovizionările de bunuri, lucrările executate şi prestările de servicii, pentru care nu s-au primit facturi.
Contul 408 ''Furnizori - facturi nesosite'' este un cont de pasiv.
În creditul contului 408 ''Furnizori - facturi nesosite'' se înregistrează:
- valoarea bunurilor aprovizionate, a lucrărilor executate sau a serviciilor prestate de către furnizori (301, 302, 303, 361, 371, 381, 4428, 604, 605, 611 la 626, 628);
- rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate în exerciţiul financiar curent, aferente exerciţiilor financiare precedente (117);
- diferenţele nefavorabile de curs valutar înregistrate la primirea facturii sau la închiderea exerciţiului, aferente datoriilor către furnizori (665);
- diferenţele nefavorabile înregistrate la primirea facturii sau la închiderea exerciţiului, aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute (668).
În debitul contului 408 ''Furnizori - facturi nesosite'' se înregistrează:
- valoarea facturilor sosite (401);
- diferenţele favorabile de curs valutar înregistrate la primirea facturii sau la închiderea exerciţiului (765);
- diferenţele favorabile aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, înregistrate la primirea facturii sau la închiderea exerciţiului financiar (768).
Soldul contului reprezintă sumele datorate furnizorilor pentru care nu s-au primit facturi.
Contul 409 ''Furnizori - debitori''
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa avansurilor acordate furnizorilor pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor sau pentru prestări de servicii şi executări de lucrări.
Contul 409 ''Furnizori - debitori'' este un cont de activ.
În debitul contului 409 ''Furnizori - debitori'' se înregistrează:
- valoarea avansurilor facturate (401);
- valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, facturate de furnizori (401);
- diferenţele favorabile de curs valutar înregistrate la închiderea exerciţiului, aferente avansurilor acordate furnizorilor (765);
- diferenţele favorabile aferente creanţelor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, înregistrate la închiderea exerciţiului financiar (768).
În creditul contului 409 ''Furnizori - debitori'' se înregistrează:
- valoarea avansurilor acordate furnizorilor, cu ocazia regularizării plăţilor cu aceştia (401);
- valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, înapoiate furnizorilor, precum şi valoarea ambalajelor degradate (401, 608);
- valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, nerestituite furnizorilor, reţinute în stoc (381);
- diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor în valută acordate furnizorilor la închiderea exerciţiului financiar (665);
- diferenţele nefavorabile aferente creanţelor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, înregistrate la închiderea exerciţiului financiar (668).
Soldul contului reprezintă avansuri acordate furnizorilor, nedecontate.
GRUPA 41 ''CLIENŢI ŞI CONTURI ASIMILATE''
Din grupa 41 ''Clienţi şi conturi asimilate'' fac parte:
Contul 411 ''Clienţi''
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa creanţelor şi decontărilor în relaţiile cu clienţii interni şi externi pentru produse, semifabricate, materiale, mărfuri etc. vândute, lucrări executate şi servicii prestate, pe bază de facturi, cu excepţia entităţilor afiliate şi a entităţilor legate prin interese de participare, inclusiv a clienţilor incerţi, rău-platnici, dubioşi sau aflaţi în litigiu.
Contul 411 ''Clienţi'' este un cont de activ.
În debitul contului 411 ''Clienţi'' se înregistrează:
- valoarea la preţ de vânzare a mărfurilor, produselor, semifabricatelor etc. livrate, lucrărilor executate şi serviciilor prestate, precum şi taxa pe valoarea adăugată aferentă (701 la 708, 4427);
- valoarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate, evidenţiate anterior în contul ''Clienţi - facturi de întocmit'' (418);
- creanţa reprezentând ratele aferente leasingului financiar (267);
- dobânda cuvenită locatorului pentru ratele de leasing financiar (766);
- venituri înregistrate în avans sau de realizat, aferente perioadelor sau exerciţiilor financiare următoare (472);
- valoarea avansurilor facturate clienţilor (419, 4427);
- valoarea creanţelor reactivate (754);
- valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, facturate clienţilor (419);
- valoarea despăgubirilor, amenzilor şi penalităţilor datorate de terţi (758);
- diferenţele favorabile de curs valutar, aferente creanţelor în valută, la închiderea exerciţiului financiar (765);
- diferenţele favorabile aferente creanţelor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, la încheierea exerciţiului financiar (768);
- rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor contabile aferente exerciţiilor financiare anterioare (117).
În creditul contului 411 ''Clienţi'' se înregistrează:
- sumele încasate de la clienţi (512, 531);
- decontarea avansurilor încasate de la clienţi (419);
- valoarea garanţiilor reţinute de terţi (267);
- valoarea cecurilor şi efectelor comerciale acceptate (511, 413);
- valoarea sconturilor acordate clienţilor (667);
- sumele trecute pe pierderi cu prilejul scăderii din evidenţă a clienţilor incerţi sau în litigiu (654);
- valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, primite de la clienţi (419);
- diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente creanţelor în valută, la decontarea acestora sau la sfârşitul exerciţiului (665);
- diferenţele nefavorabile aferente creanţelor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, la încheierea exerciţiului financiar sau cu ocazia decontării acestora (668).
Soldul contului reprezintă sumele datorate de clienţi.
Contul 413 ''Efecte de primit de la clienţi''
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa creanţelor de încasat, pe bază de efecte comerciale.
Contul 413 ''Efecte de primit'' este un cont de activ.
În debitul contului 413 ''Efecte de primit'' se înregistrează:
- sumele datorate de clienţi reprezentând valoarea efectelor comerciale acceptate (411);
- diferenţele favorabile de curs valutar, aferente efectelor comerciale de încasat, la închiderea exerciţiului (765).
În creditul contului 413 ''Efecte de primit'' se înregistrează:
- efecte comerciale primite de la clienţi (511);
- sumele încasate de la clienţi prin conturile curente (512);
- diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente creanţelor datorate de clienţii externi a căror decontare se face pe bază de efecte comerciale, la primirea efectelor comerciale sau la închiderea exerciţiului (665).
Soldul contului reprezintă valoarea efectelor comerciale de primit.
Contul 418 ''Clienţi - facturi de întocmit''
Cu ajutorul acestui cont se evidenţiază livrările de bunuri, prestările de servicii sau executările de lucrări, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, pentru care nu s-au întocmit facturi.
Contul 418 ''Clienţi - facturi de întocmit'' este un cont de activ.
În debitul contului 418 ''Clienţi - facturi de întocmit'' se înregistrează:
- valoarea livrărilor de bunuri, a lucrărilor executate sau a serviciilor prestate către clienţi, pentru care nu s-au întocmit facturi, inclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă (701 la 708, 4428);
- diferenţele favorabile de curs valutar, aferente creanţelor în valută, la închiderea exerciţiului (765);
- diferenţele favorabile aferente creanţelor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, la încheierea exerciţiului financiar (768).
În creditul contului 418 ''Clienţi - facturi de întocmit'' se înregistrează:
- valoarea facturilor întocmite (411);
- diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente clienţilor â05 facturi de întocmit la închiderea exerciţiului sau la primirea facturii (665);
- diferenţele nefavorabile aferente creanţelor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, înregistrate la primirea facturii sau la închiderea exerciţiului financiar (668).
Soldul contului reprezintă valoarea bunurilor livrate, a serviciilor prestate sau a lucrărilor executate, pentru care nu s-au întocmit facturi.
Contul 419 ''Clienţi - creditori''
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa clienţilor â04 creditori, reprezentând avansurile încasate de la clienţi.
Contul 419 ''Clienţi - creditori'' este un cont de pasiv.
În creditul contului 419 ''Clienţi - creditori'' se înregistrează:
- sumele facturate clienţilor reprezentând avansuri pentru livrări de bunuri, prestări de servicii sau executări de lucrări (411);
- valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, facturate clienţilor (411);
- diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor în valută primite de la clienţi, la închiderea exerciţiului (665);
- diferenţele nefavorabile înregistrate la închiderea exerciţiului financiar, aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute (668).
În debitul contului 419 ''Clienţi - creditori'' se înregistrează:
- decontarea avansurilor încasate de la clienţi (411);
- valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, primite de la clienţi (411);
- valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, nerestituite de clienţi (708);
- diferenţele favorabile de curs valutar, aferente avansurilor decontate, precum şi cele aferente datoriilor în valută către clienţi, la închiderea exerciţiului financiar (765);
- diferenţele favorabile, aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, înregistrate cu ocazia decontării sau la închiderea exerciţiului financiar (768).
Soldul contului reprezintă sumele datorate clienţilor - creditori.
GRUPA 42 ''PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE''
Din grupa 42 ''Personal şi conturi asimilate'' fac parte:
Contul 421 ''Personal - salarii datorate''
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu personalul pentru drepturile salariale cuvenite acestuia în bani sau în natură, inclusiv a sporurilor, adaosurilor, premiilor din fondul de salarii etc.
Contul 421 ''Personal - salarii datorate'' este un cont de pasiv.
În creditul contului 421 ''Personal - salarii datorate'' se înregistrează:
- salariile şi alte drepturi cuvenite personalului (641).
În debitul contului 421 ''Personal - salarii datorate'' se înregistrează:
- reţineri din salarii reprezentând avansuri acordate personalului, sume opozabile salariaţilor datorate terţilor, contribuţia pentru asigurări sociale, contribuţia pentru ajutorul de şomaj, garanţii, impozitul pe salarii, precum şi alte reţineri datorate (425, 427, 431, 437, 428, 444);
- valoarea la preţ de înregistrare a produselor acordate salariaţilor ca plată în natură, potrivit legii (345);
- drepturi de personal neridicate (426);
- salariile nete achitate personalului (512, 531).
Soldul contului reprezintă drepturile salariale datorate.
Contul 423 ''Personal - ajutoare materiale datorate''
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa ajutoarelor de boală pentru incapacitate temporară de muncă, a celor pentru îngrijirea copilului, a ajutoarelor de deces şi a altor ajutoare acordate.
Contul 423 ''Personal - ajutoare materiale datorate'' este un cont de pasiv.
În creditul contului 423 ''Personal - ajutoare materiale datorate'' se înregistrează:
- ajutoarele materiale suportate potrivit legii, precum şi alte ajutoare acordate (431, 645).
În debitul contului 423 ''Personal - ajutoare materiale datorate'' se înregistrează:
- ajutoare materiale achitate (512, 531);
- reţinerile reprezentând avansuri acordate, sume datorate unităţii sau terţilor, contribuţia pentru asigurări sociale, contribuţia pentru asigurări de sănătate şi pentru ajutorul de şomaj şi impozitul datorat (425, 427, 428, 431, 437, 444);
- ajutoare materiale neridicate (426).
Soldul contului reprezintă ajutoare materiale datorate.
Contul 424 ''Prime reprezentând participarea personalului la profit''
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa primelor acordate personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor legale.
Contul 424 ''Prime reprezentând participarea personalului la profit'' este un cont de pasiv.
În creditul contului 424 ''Prime reprezentând participarea personalului la profit'' se înregistrează:
- sumele repartizate personalului, conform prevederilor legale (641).
În debitul contului 424 ''Prime reprezentând participarea personalului la profit'' se înregistrează:
- reţineri reprezentând avansuri, sume datorate unităţii şi terţilor, precum şi alte reţineri datorate (425, 427, 428, 444);
- sumele achitate personalului (512, 531);
- sumele neridicate de personal (426).
Soldul contului reprezintă primele acordate din profit, datorate.
Contul 425 ''Avansuri acordate personalului''
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa avansurilor acordate personalului.
Contul 425 ''Avansuri acordate personalului'' este un cont de activ.
În debitul contului 425 ''Avansuri acordate personalului'' se înregistrează:
- avansurile achitate personalului (512, 531).
În creditul contului 425 ''Avansuri acordate personalului'' se înregistrează:
- sumele reţinute pe statele de salarii sau de ajutoare materiale, reprezentând avansuri acordate (421, 424, 423).
Soldul contului reprezintă avansurile acordate.
Contul 426 ''Drepturi de personal neridicate''
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa drepturilor de personal neridicate în termenul legal.
Contul 426 ''Drepturi de personal neridicate'' este un cont de pasiv.
În creditul contului 426 ''Drepturi de personal neridicate'' se înregistrează:
- sumele datorate personalului, reprezentând salarii, sporuri, adaosuri, ajutoare de boală, prime şi alte drepturi, neridicate în termen (421, 423, 424).
În debitul contului 426 ''Drepturi de personal neridicate'' se înregistrează:
- sumele achitate personalului (512, 531);
- drepturile de personal neridicate, aferente exerciţiilor financiare anterioare, prescrise (117).
Soldul contului reprezintă drepturi de personal neridicate.
Contul 427 ''Reţineri din salarii datorate terţilor''
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa reţinerilor şi popririlor din salarii, datorate terţilor.
Contul 427 ''Reţineri din salarii datorate terţilor'' este un cont de pasiv.
În creditul contului 427 ''Reţineri din salarii datorate terţilor'' se înregistrează:
- sumele reţinute personalului, datorate terţilor, reprezentând chirii, cumpărări cu plata în rate şi alte obligaţii faţă de terţi (421, 423, 424).
În debitul contului 427 ''Reţineri din salarii datorate terţilor'' se înregistrează:
- sumele achitate terţilor, reprezentând reţineri sau popriri (512, 531).
Soldul contului reprezintă sumele reţinute, datorate terţilor.
Contul 428 ''Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul''
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa altor datorii şi creanţe în legătură cu personalul.
Contul 428 ''Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul'' este un cont bifuncţional.
În creditul contului 428 ''Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul'' se înregistrează:
- sumele reţinute personalului reprezentând garanţii (421);
- sumele datorate personalului, pentru care nu s-au întocmit state de plată, determinate de activitatea exerciţiului care urmează să se închidă, inclusiv indemnizaţiile pentru concediile de odihnă neefectuate până la închiderea exerciţiului financiar (641);
- sumele datorate personalului sub formă de ajutoare (438);
- sumele încasate sau reţinute personalului pentru sumele datorate de acesta (531, 512, 421, 423, 424).
În debitul contului 428 ''Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul'' se înregistrează:
- sumele achitate personalului, evidenţiate anterior ca datorie faţă de acesta (531);
- sumele datorate de personal, reprezentând chirii, avansuri nejustificate, salarii, ajutoare de boală, sporuri şi adaosuri necuvenite, imputaţii şi alte debite, precum şi sumele achitate de unitate acestuia (706, 708, 758, 4427, 438, 512, 531);
- sumele restituite gestionarilor reprezentând garanţiile şi dobânda aferentă (531);
- cota-parte din valoarea echipamentului de lucru suportată de personal (758, 4427);
- valoarea biletelor de tratament şi odihnă, a tichetelor şi biletelor de călătorie şi a altor valori acordate personalului (532);
- sume prescrise sau anulate reprezentând alte datorii în legătură cu personalul, aferente exerciţiilor financiare anterioare (117);
- sume reprezentând avansuri nejustificate (542).
Soldul creditor al contului reprezintă sumele cuvenite personalului, iar soldul debitor, sumele datorate de personal.
GRUPA 43 ''ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI CONTURI ASIMILATE''
Din grupa 43 ''Asigurări sociale, protecţia socială şi conturi asimilate'' fac parte:
Contul 431 ''Asigurări sociale''
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor privind contribuţia angajatorului şi a personalului la asigurările sociale şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate.
Contul 431 ''Asigurări sociale'' este un cont de pasiv.
În creditul contului 431 ''Asigurări sociale'' se înregistrează:
- contribuţia angajatorului la asigurările sociale (645);
- sume reprezentând contribuţii privind concediile şi alte drepturi de asigurări sociale, potrivit legii (645);
- contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate (645);
- contribuţia personalului la asigurări sociale (421, 423);
- contribuţia personalului pentru asigurări sociale de sănătate (421, 423).
În debitul contului 431 ''Asigurări sociale'' se înregistrează:
- sumele virate asigurărilor sociale şi asigurărilor sociale de sănătate (512);
- sumele datorate personalului, ce se suportă din asigurări sociale (423);
- sume anulate reprezentând datorii privind asigurările sociale, aferente exerciţiului curent (758);
- sume anulate reprezentând datorii privind asigurările sociale, aferente exerciţiilor financiare anterioare (117).
Soldul contului reprezintă sumele datorate asigurărilor sociale.
Contul 437 ''Ajutor de şomaj''
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor privind ajutorul de şomaj, datorat de angajator, precum şi de personal, potrivit legii.
Contul 437 ''Ajutor de şomaj'' este un cont de pasiv.
În creditul contului 437 ''Ajutor de şomaj'' se înregistrează:
- sumele datorate de angajator pentru constituirea fondului de şomaj (645);
- sumele datorate de personal pentru constituirea fondului de şomaj (421, 423).
În debitul contului 437 ''Ajutor de şomaj'' se înregistrează:
- sumele virate reprezentând contribuţia unităţii şi a personalului pentru constituirea fondului de şomaj (512);
- sume anulate reprezentând datorii privind ajutorul de şomaj, aferente exerciţiului curent (758);
- sume anulate reprezentând datorii privind ajutorul de şomaj, aferente exerciţiilor financiare anterioare (117).
Soldul contului reprezintă ajutorul de şomaj datorat.
Contul 438 ''Alte datorii şi creanţe sociale''
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa datoriilor de achitat sau a creanţelor de încasat în contul asigurărilor sociale, precum şi a plăţii acestora.
Contul 438 ''Alte datorii şi creanţe sociale'' este un cont bifuncţional.
În creditul contului 438 ''Alte datorii şi creanţe sociale'' se înregistrează:
- sumele reprezentând ajutoare achitate în plus personalului (428);
- sume restituite de la buget reprezentând vărsăminte efectuate în plus în relaţia cu bugetul asigurărilor sociale (512).
În debitul contului 438 ''Alte datorii şi creanţe sociale'' se înregistrează:
- sumele datorate personalului sub formă de ajutoare (428);
- sumele virate asigurărilor sociale reflectate ca alte datorii (512);
- sume anulate reprezentând alte datorii privind asigurările sociale aferente exerciţiului curent (758);
- sume anulate reprezentând alte datorii privind asigurările sociale aferente exerciţiilor financiare anterioare (117).
Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate bugetului asigurărilor sociale, iar soldul debitor, sumele ce urmează a se încasa de la bugetul asigurărilor sociale.
GRUPA 44 ''BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ŞI CONTURI ASIMILATE''
Din grupa 44 ''Bugetul statului, fonduri speciale şi conturi asimilate'' fac parte:
Contul 441 ''Impozitul pe profit/venit''
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu bugetul statului/bugetele locale privind impozitul pe profit/venit.
Contul 441 ''Impozitul pe profit/venit'' este un cont de pasiv.
În creditul contului 441 ''Impozitul pe profit/venit'' se înregistrează:
- sumele datorate de entitate către bugetul statului/bugetele locale, reprezentând impozitul pe profit/impozitul pe venit (691, 698);
- impozitul pe profit/venit aferent exerciţiilor financiare anterioare, în cazul corectării erorilor contabile reflectate pe seama rezultatului reportat (117).
În debitul contului 441 ''Impozitul pe profit/venit'' se înregistrează:
- sumele virate bugetului de stat/bugetelor locale reprezentând impozitul pe profit/venit (512);
- sume anulate reprezentând impozitul pe profit/venit aferent exerciţiului curent (758);
- sume anulate reprezentând impozitul pe profit/venit aferent exerciţiilor financiare anterioare (117).
Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate de entitate, iar soldul debitor, sumele vărsate în plus.
Contul 442 ''Taxa pe valoarea adăugată''
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu bugetul statului privind taxa pe valoarea adăugată.
Contul 442 ''Taxa pe valoarea adăugată'' este un cont bifuncţional.
Pentru evidenţierea distinctă a taxei pe valoarea adăugată se utilizează următoarele conturi sintetice de gradul II:
4423 ''TVA de plată''
4424 ''TVA de recuperat''
4426 ''TVA deductibilă''
4427 ''TVA colectată''
4428 ''TVA neexigibilă''
Contul 4423 ''Taxa pe valoarea adăugată de plată''
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa taxei pe valoarea adăugată de plătit la bugetul statului.
Contul 4423 ''Taxa pe valoarea adăugată de plată'' este un cont de pasiv.
În creditul contului 4423 ''Taxa pe valoarea adăugată de plată'' se înregistrează:
- diferenţele rezultate la finele perioadei între taxa pe valoarea adăugată colectată mai mare şi taxa pe valoarea adăugată deductibilă (4427).
În debitul contului 4423 ''Taxa pe valoarea adăugată de plată'' se înregistrează:
- plăţile efectuate către bugetul statului, reprezentând taxa pe valoarea adăugată (512);
- taxa pe valoarea adăugată de recuperat, compensată (4424);
- sume anulate reprezentând taxa pe valoarea adăugată de plată aferentă exerciţiului curent (758);
- sume anulate reprezentând taxa pe valoarea adăugată aferentă exerciţiilor financiare anterioare (117).
Soldul contului reprezintă taxa pe valoarea adăugată de plată.
Contul 4424 ''Taxa pe valoarea adăugată de recuperat''
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa taxei pe valoarea adăugată de recuperat de la bugetul statului.
Contul 4424 ''Taxa pe valoarea adăugată de recuperat'' este un cont de activ.
În debitul contului 4424 ''Taxa pe valoarea adăugată de recuperat'' se înregistrează:
- diferenţele rezultate la sfârşitul perioadei între taxa pe valoarea adăugată deductibilă mai mare şi taxa pe valoarea adăugată colectată (4426).
În creditul contului 4424 ''Taxa pe valoarea adăugată de recuperat'' se înregistrează:
- taxa pe valoarea adăugată încasată de la bugetul statului sau taxa pe valoarea adăugată de recuperat compensată în perioadele următoare cu taxa pe valoarea adăugată de plată (512, 4423).
Soldul contului reprezintă taxa pe valoarea adăugată de recuperat de la bugetul statului.
Contul 4426 ''Taxa pe valoarea adăugată deductibilă''
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa taxei pe valoarea adăugată deductibilă, potrivit legii.
Contul 4426 ''Taxa pe valoarea adăugată deductibilă'' este un cont de activ.
În debitul contului 4426 ''Taxa pe valoarea adăugată deductibilă'' se înregistrează:
- sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată deductibilă potrivit legii (401, 404, 451, 453, 512);
- taxa pe valoarea adăugată aferentă avansurilor facturate (401);
- sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată evidenţiată anterior ca amânată la plată (4428).
În creditul contului 4426 ''Taxa pe valoarea adăugată deductibilă'' se înregistrează:
- sumele compensate din taxa pe valoarea adăugată colectată (4427);
- diferenţele rezultate la sfârşitul perioadei între taxa pe valoarea adăugată deductibilă mai mare şi taxa pe valoarea adăugată colectată (4424);
- prorata din taxa pe valoarea adăugată deductibilă devenită nedeductibilă (635);
- decontarea taxei pe valoarea adăugată aferentă avansurilor plătite (401).
La sfârşitul perioadei, contul nu prezintă sold.
Contul 4427 ''Taxa pe valoarea adăugată colectată''
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa taxei pe valoarea adăugată colectată, potrivit legii.
Contul 4427 ''Taxa pe valoarea adăugată colectată'' este un cont de pasiv.
În creditul contului 4427 ''Taxa pe valoarea adăugată colectată'' se înregistrează:
- taxa pe valoarea adăugată colectată aferentă vânzărilor de bunuri, lucrărilor executate şi serviciilor prestate (411, 428, 451, 453, 461, 531);
- taxa pe valoarea adăugată aferentă lipsurilor imputate (428, 461);
- taxa pe valoarea adăugată neexigibilă devenită exigibilă (4428);
- taxa pe valoarea adăugată aferentă bunurilor şi serviciilor utilizate pentru consumul propriu sau predate cu titlu gratuit, cea aferentă lipsurilor neimputabile, precum şi cea aferentă bunurilor şi serviciilor acordate personalului sub forma avantajelor în natură (635);
- taxa pe valoarea adăugată aferentă avansurilor facturate (411).
În debitul contului 4427 ''Taxa pe valoarea adăugată colectată'' se înregistrează:
- taxa pe valoarea adăugată deductibilă, compensată potrivit legii (4426);
- taxa pe valoarea adăugată de plată, datorată bugetului statului (4423);
- decontarea taxei pe valoarea adăugată aferentă avansurilor încasate (411).
La sfârşitul perioadei, contul nu prezintă sold.
Contul 4428 ''Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă''
În acest cont se evidenţiază, potrivit legii, taxa pe valoarea adăugată neexigibilă.
Soldul contului reprezintă taxa pe valoarea adăugată neexigibilă.
Contul 444 ''Impozitul pe venituri de natura salariilor''
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa impozitelor pe veniturile de natura salariilor şi a altor drepturi similare, datorate bugetului statului.
Contul 444 ''Impozitul pe venituri de natura salariilor'' este un cont de pasiv.
În creditul contului 444 ''Impozitul pe venituri de natura salariilor'' se înregistrează:
- sumele reprezentând impozitul pe venituri de natura salariilor, reţinut din drepturile băneşti cuvenite personalului, potrivit legii (421, 423, 424);
- sumele reprezentând impozitul datorat de către colaboratorii unităţii pentru plăţile efectuate către aceştia (401).
În debitul contului 444 ''Impozitul pe venituri de natura salariilor'' se înregistrează:
- sumele virate la bugetul statului reprezentând impozitul pe veniturile de natura salariilor şi a altor drepturi similare (512);
- sume anulate reprezentând impozitul pe venituri de natura salariilor, aferent exerciţiilor financiare anterioare (117).
Soldul contului reprezintă sumele datorate bugetului statului.
Contul 445 ''Subvenţii''
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor privind subvenţiile aferente activelor şi a celor aferente veniturilor, distinct pe subvenţii guvernamentale, împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii şi alte sume primite cu caracter de subvenţii.
Contul 445 ''Subvenţii'' este un cont de activ.
În debitul contului 445 ''Subvenţii'' se înregistrează:
- subvenţiile pentru investiţii, împrumuturile nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii şi alte sume de primit, cu caracter de subvenţii pentru investiţii (131, 132, 138);
- valoarea subvenţiilor pentru venituri, aferente perioadei (741);
- valoarea subvenţiilor pentru venituri, aferente perioadelor viitoare (472);
- valoarea subvenţiilor de primit drept compensaţii pentru pierderile înregistrate ca urmare a unor evenimente extraordinare (771).
În creditul contului 445 ''Subvenţii'' se înregistrează:
- valoarea subvenţiilor încasate (512).
Soldul contului reprezintă subvenţiile de primit.
Contul 446 ''Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate''
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu bugetul statului sau cu bugetele locale privind impozitele, taxele şi vărsămintele asimilate, cum sunt: accizele, impozitul pe ţiţeiul din producţia internă şi pe gaze naturale, impozitul pe dividende, impozitul pe clădiri şi impozitul pe terenuri, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, alte impozite şi taxe.
Contul 446 ''Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate'' este un cont de pasiv.
În creditul contului 446 ''Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate'' se înregistrează:
- valoarea altor impozite, taxe şi vărsăminte asimilate datorate bugetului statului sau bugetelor locale (635);
- vărsăminte din profitul net al regiilor autonome (117);
- impozitul pe dividende datorat (457);
- valoarea taxelor vamale aferente aprovizionărilor din import (213, 214, 301, 302, 303, 371, 381).
În debitul contului 446 ''Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate'' se înregistrează:
- plăţile efectuate la bugetul de stat sau bugetele locale privind alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (512);
- sume anulate reprezentând alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, aferente exerciţiului curent (758);
- sume anulate reprezentând alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, aferente exerciţiilor financiare anterioare (117).
Soldul contului reprezintă sumele datorate bugetului statului sau bugetelor locale.
Contul 447 ''Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate''
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa datoriilor şi a vărsămintelor efectuate către alte organisme publice, potrivit legii.
Contul 447 ''Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate'' este un cont de pasiv.
În creditul contului 447 ''Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate'' se înregistrează:
- datoriile şi vărsămintele de efectuat, conform prevederilor legale, către alte organisme publice (635).
În debitul contului 447 ''Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate'' se înregistrează:
- plăţile efectuate către organismele publice (512);
- sume anulate reprezentând fonduri speciale â05 taxe şi vărsăminte asimilate, aferente exerciţiului curent (758);
- sume anulate reprezentând fonduri speciale â05 taxe şi vărsăminte asimilate, aferente exerciţiilor financiare anterioare (117).
Soldul contului reprezintă sumele datorate.
Contul 448 ''Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului''
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa altor datorii şi creanţe cu bugetul statului.
Contul 448 ''Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului'' este un cont bifuncţional.
În creditul contului 448 ''Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului'' se înregistrează:
- valoarea despăgubirilor, amenzilor, penalităţilor datorate bugetului (658);
- sume restituite de la buget, reprezentând vărsăminte efectuate în plus din impozite, taxe şi alte creanţe (512).
În debitul contului 448 ''Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului'' se înregistrează:
- sumele virate la bugetul statului reprezentând alte datorii cu bugetul statului (512);
- sumele cuvenite entităţii, datorate de bugetul de stat, altele decât impozite şi taxe (758);
- sume anulate reprezentând alte datorii cu bugetul statului, aferente exerciţiului curent (758);
- sume anulate reprezentând alte datorii cu bugetul statului, aferente exerciţiilor financiare anterioare (117).
Soldul creditor reprezintă sumele datorate de entitate bugetului statului, iar soldul debitor, sumele cuvenite de la bugetul de stat.
GRUPA 45 ''GRUP ŞI ACŢIONARI/ASOCIAŢI''
Din grupa 45 ''Grup şi acţionari/asociaţi'' fac parte:
Contul 451 ''Decontări între entităţile afiliate''
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa operaţiilor între entităţile afiliate.
Contul 451 ''Decontări între entităţile afiliate'' este un cont bifuncţional.
În debitul contului 451 ''Decontări între entităţile afiliate'' se înregistrează:
- sumele virate altor entităţi afiliate (512);
- sumele cuvenite din vânzări de bunuri şi prestări de servicii către entităţi afiliate, precum şi taxa pe valoarea adăugată aferentă (701 la 708, 4427);
- preţul de vânzare al imobilizărilor corporale şi necorporale cedate entităţilor afiliate, precum şi taxa pe valoarea adăugată aferentă (758, 4427);
- preţul de vânzare al imobilizărilor financiare cedate la entităţi afiliate (764);
- dividende aferente investiţiilor deţinute la entităţi afiliate (761, 762);
- valoarea creanţelor reactivate (754);
- valoarea despăgubirilor, amenzilor şi penalităţilor datorate de entităţile afiliate (758);
- dobânzile cuvenite aferente împrumuturilor acordate entităţilor afiliate (766);
- diferenţele favorabile de curs valutar aferente datoriilor faţă de entităţile afiliate, la decontarea acestora (765);
- diferenţele favorabile aferente datoriilor faţă de entităţile afiliate, cu decontare în funcţie de cursul unei valute, la decontarea acestora (768);
- diferenţele favorabile de curs valutar la sfârşitul exerciţiului financiar, din evaluarea soldului în valută, aferent decontărilor faţă de entităţi afiliate (765);
- diferenţele favorabile aferente soldului decontărilor faţă de entităţi afiliate, cu decontare în funcţie de cursul unei valute, la sfârşitul exerciţiului financiar (768).
În creditul contului 451 ''Decontări între entităţile afiliate'' se înregistrează:
- sumele încasate de la alte entităţi afiliate (512);
- valoarea imobilizărilor facturate de furnizori â05 entităţi afiliate, a serviciilor prestate sau a lucrărilor executate de terţi pentru realizarea acestor imobilizări (203, 205, 208, 211, 212, 213, 214, 231, 233);
- valoarea la preţ de cumpărare sau standard (prestabilit) a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar etc. primite de la entităţi afiliate (301, 302, 303, 308, 361, 368, 371, 381, 388);
- taxa pe valoarea adăugată aferentă furnizorilor (4426);
- dobânzile datorate aferente împrumuturilor angajate (666);
- încasarea dividendelor din participaţii (512, 531);
- valoarea debitelor scăzute din evidenţă (654);
- diferenţele nefavorabile aferente creanţelor în valută faţă de entităţile afiliate, cu ocazia decontării acestora (665);
- diferenţele nefavorabile aferente creanţelor faţă de entităţile afiliate, cu decontare în funcţie de cursul unei valute, cu ocazia decontării acestora (668);
- diferenţele nefavorabile de curs valutar la sfârşitul exerciţiului financiar, din evaluarea soldului în valută (665);
- diferenţele nefavorabile aferente soldului decontărilor cu entităţile afiliate, cu decontare în funcţie de cursul unei valute, la sfârşitul exerciţiului financiar (668).
Soldul debitor al contului reprezintă creanţele entităţii, iar soldul creditor, datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate.
Contul 453 ''Decontări privind interesele de participare''
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor privind interesele de participare.
Contul 453 ''Decontări privind interesele de participare'' este un cont bifuncţional.
În debitul contului 453 ''Decontări privind interesele de participare'' se înregistrează:
- sumele virate entităţilor legate prin interese de participare (512);
- sumele cuvenite din vânzări de bunuri şi prestări de servicii către entităţi legate prin interese de participare, precum şi taxa pe valoarea adăugată aferentă (701 la 708, 4427);
- preţul de vânzare al imobilizărilor corporale şi necorporale cedate entităţilor legate prin interese de participare, precum şi taxa pe valoarea adăugată aferentă (758, 4427);
- valoarea despăgubirilor, amenzilor şi penalităţilor datorate de entităţile legate prin interese de participare (758);
- dividende aferente investiţiilor deţinute la entităţile legate prin interese de participare (761);
- preţul de vânzare al imobilizărilor financiare cedate entităţilor legate prin interese de participare (764);
- dobânzile cuvenite aferente împrumuturilor acordate entităţilor legate prin interese de participare (766);
- diferenţele favorabile de curs valutar aferente datoriilor faţă de entităţile legate prin interese de participare, la decontarea acestora (765);
- diferenţele favorabile aferente datoriilor faţă de entităţile legate prin interese de participare, cu decontare în funcţie de cursul unei valute, la decontarea acestora (768);
- diferenţele favorabile de curs valutar la sfârşitul exerciţiului financiar, din evaluarea soldului în valută (765);
- diferenţele favorabile aferente decontărilor faţă de entităţile legate prin interese de participare, cu decontare în funcţie de cursul unei valute, la sfârşitul exerciţiului financiar (768);
- valoarea creanţelor reactivate (754).
În creditul contului 453 ''Decontări privind interesele de participare'' se înregistrează:
- sumele încasate de la entităţile legate prin interese de participare (512, 531);
- valoarea imobilizărilor facturate de furnizori â05 entităţi legate prin interese de participare, a serviciilor prestate sau a lucrărilor executate de terţi pentru realizarea acestor imobilizări (203, 205, 208, 211, 212, 213, 214, 231, 233);
- valoarea la preţ de cumpărare sau standard (prestabilit) a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar etc. primite de la entităţi legate prin interese de participare (301, 302, 303, 308, 361, 368, 371, 381, 388);
- taxa pe valoarea adăugată aferentă furnizorilor (4426);
- dobânzile datorate aferente împrumuturilor primite de la entităţi legate prin interese de participare (666);
- încasarea dividendelor din participaţii (512);
- valoarea debitelor scăzute din evidenţă (654);
- diferenţele nefavorabile aferente creanţelor în valută faţă de entităţi legate prin interese de participare, cu ocazia decontării acestora (665);
- diferenţele nefavorabile aferente creanţelor faţă de entităţi legate prin interese de participare, cu decontare în funcţie de cursul unei valute, cu ocazia decontării acestora (668);
- diferenţele nefavorabile de curs valutar la sfârşitul exerciţiului financiar, din evaluarea soldului în valută (665);
- diferenţele nefavorabile aferente decontărilor cu entităţi legate prin interese de participare, cu decontare în funcţie de cursul unei valute, la sfârşitul exerciţiului financiar (668).
Soldul debitor al contului reprezintă creanţele privind interesele de participare, iar soldul creditor, datoriile privind interesele de participare.
Stiri contabile la zi, legislatie, modele acte - http://www.cabinetexpert.ro/http://www.contabilgorj.ro/ - http://www.gorjcontabilitate.ro/
http://www.contabilii.ro/
http://www.bagatare.ro/

dmldone
Site Admin
Posts: 2947
Joined: Thu Nov 23, 2006 11:38 am
Location: Tg-Jiu
Contact:

Re: Functiunea conturilor - clasa 4

Post by dmldone » Thu Oct 23, 2008 8:02 am

Contul 455 ''Sume datorate acţionarilor/asociaţilor''
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa sumelor lăsate temporar la dispoziţia entităţii de către acţionari/asociaţi.
Contul 455 ''Sume datorate acţionarilor/asociaţilor'' este un cont de pasiv.
În creditul contului 455 ''Sume datorate acţionarilor/ asociaţilor'' se înregistrează:
- sumele lăsate temporar la dispoziţia entităţii de către acţionari/asociaţi (512, 531);
- dobânzile aferente sumelor depuse de acţionari/asociaţi (666);
- sumele reprezentând dividende cuvenite acţionarilor/ asociaţilor şi lăsate la dispoziţia entităţii (457);
- diferenţele nefavorabile de curs valutar la sfârşitul exerciţiului financiar, din evaluarea soldului în valută (665).
În debitul contului 455 ''Sume datorate acţionarilor/ asociaţilor'' se înregistrează:
- sumele restituite acţionarilor/asociaţilor (512, 531);
- diferenţe favorabile de curs valutar aferente datoriilor faţă de acţionari/asociaţi (765);
- sume anulate reprezentând datorii faţă de acţionari/asociaţi, aferente exerciţiilor financiare anterioare (117).
Soldul contului reprezintă sumele datorate de entitate acţionarilor/asociaţilor.
Contul 456 ''Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul''
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu acţionarii/asociaţii privind capitalul.
Contul 456 ''Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul'' este un cont bifuncţional.
În debitul contului 456 ''Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul'' se înregistrează:
- capitalul subscris de acţionari/asociaţi, în natură şi/sau numerar, capitalul social majorat prin subscrierea sau emisiunea de noi acţiuni/părţi sociale, precum şi capitalul preluat în urma operaţiunilor de reorganizare, potrivit legii (101);
- valoarea primelor stabilite cu ocazia emisiunii, fuziunii/divizării, aportului la capital şi/sau din conversia obligaţiunilor în acţiuni (104);
- sumele achitate acţionarilor/asociaţilor sau bunurile retrase cu ocazia reducerii capitalului, în condiţiile legii (512, 531, 205, 208, 211, 212);
- diferenţele favorabile de curs valutar aferente aportului în valută la sfârşitul exerciţiului (765).
În creditul contului 456 ''Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul'' se înregistrează:
- aportul în natură al acţionarilor/asociaţilor la capitalul entităţii (205, 208 la 231, 233, 301, 302, 303, 361, 371, 381);
- sumele depuse ca aport în numerar (512, 531);
- împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertite în acţiuni (161);
- capitalul social retras de acţionari/asociaţi, precum şi capitalul social lichidat, potrivit legii (101);
- decontarea capitalurilor proprii către acţionari/asociaţi în cazul operaţiunilor de reorganizare, potrivit legii (106);
- diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate la încheierea exerciţiului sau cu ocazia vărsării capitalului social subscris în valută (665).
Soldul debitor al contului reprezintă aportul la capital subscris şi nevărsat, iar cel creditor, datoriile entităţii faţă de acţionari/asociaţi.
Contul 457 ''Dividende de plată''
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa dividendelor datorate acţionarilor/asociaţilor corespunzător aportului la capitalul social.
Contul 457 ''Dividende de plată'' este un cont de pasiv.
În creditul contului 457 ''Dividende de plată'' se înregistrează:
- dividendele datorate acţionarilor/asociaţilor din profitul realizat în exerciţiile precedente (117).
În debitul contului 457 ''Dividende de plată'' se înregistrează:
- sumele achitate acţionarilor/asociaţilor, reprezentând dividende datorate acestora (512, 531);
- impozitul pe dividende (446);
- sumele lăsate temporar la dispoziţia entităţii, reprezentând dividende (455);
- sume anulate reprezentând dividende datorate acţionarilor/asociaţilor, înregistrate în exerciţiile financiare anterioare (117).
Soldul contului reprezintă dividendele datorate acţionarilor/asociaţilor.
Contul 458 ''Decontări din operaţii în participaţie''
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor din operaţii în participaţie, respectiv a decontării cheltuielilor şi veniturilor realizate din operaţii în participaţie, precum şi a sumelor virate între coparticipanţi.
Contul 458 ''Decontări din operaţii în participaţie'' este un cont bifuncţional.
În creditul contului 458 ''Decontări din operaţii în participaţie'' se înregistrează:
- veniturile realizate din operaţii în participaţie transferate coparticipanţilor, conform contractului de asociere (701 la 781);
- cheltuielile primite prin transfer din operaţii în participaţie, inclusiv amortizarea calculată de proprietarul imobilizării (601 la 681);
- sumele primite de la coparticipanţi (512, 531).
În debitul contului 458 ''Decontări din operaţii în participaţie'' se înregistrează:
- veniturile primite prin transfer din operaţii în participaţie (701 la 781);
- cheltuielile transferate din operaţii în participaţie, inclusiv amortizarea calculată de proprietarul imobilizării, ce se transmite coparticipantului care ţine evidenţa operaţiilor în participaţie conform contractelor (601 la 681);
- sumele achitate coparticipanţilor sau virate ca rezultat al operaţiei în participaţie (512, 531).
Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate coparticipanţilor ca rezultat favorabil (profit) din operaţii în participaţie, precum şi sumele datorate de coparticipanţi pentru acoperirea eventualelor pierderi înregistrate din operaţii în participaţie.
Soldul debitor al contului reprezintă sumele de încasat de la coparticipanţi pentru acoperirea eventualelor pierderi înregistrate din operaţii în participaţie, precum şi sumele ce urmează a fi încasate de coparticipanţi din operaţii în participaţie ca rezultat favorabil (profit).
GRUPA 46 ''DEBITORI ŞI CREDITORI DIVERŞI''
Din grupa 46 ''Debitori şi creditori diverşi'' fac parte:
Contul 461 ''Debitori diverşi''
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa debitorilor proveniţi din pagube materiale create de terţi, alte creanţe provenind din existenţa unor titluri executorii şi a altor creanţe, altele decât entităţile afiliate şi entităţile legate prin interese de participare.
Contul 461 ''Debitori diverşi'' este un cont de activ.
În debitul contului 461 ''Debitori diverşi'' se înregistrează:
- valoarea bunurilor şi a producţiei în curs de execuţie, constatate lipsă sau deteriorate, imputate terţilor (758, 4427);
- preţul de vânzare al imobilizărilor corporale şi necorporale cedate (758, 4427);
- valoarea imobilizărilor financiare cedate (764);
- valoarea debitelor reactivate (754);
- suma împrumuturilor obţinute prin obligaţiunile emise (161);
- dividende de încasat aferente titlurilor imobilizate sau celor pe termen scurt (761, 762);
- valoarea titlurilor de plasament pe termen scurt şi a acţiunilor proprii pe termen scurt, cedate, precum şi diferenţa favorabilă dintre preţul de cesiune şi preţul de achiziţie al acestora (501, 506, 508, 764);
- valoarea sumei de încasat din vânzarea acţiunilor proprii răscumpărate (109, 141);
- valoarea veniturilor înregistrate în avans (472);
- sumele reprezentând avansuri de trezorerie, nedecontate până la data bilanţului (542);
- valoarea despăgubirilor şi a penalităţilor datorate de terţi (758);
- sumele datorate de terţi pentru redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii (706);
- dobânzile datorate de către debitorii diverşi (766);
- diferenţele favorabile de curs valutar, aferente creanţelor în valută, cu ocazia evaluării acestora la închiderea exerciţiului financiar (765);
- diferenţele favorabile aferente creanţelor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, cu ocazia evaluării acestora la închiderea exerciţiului financiar (768);
- rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate în exerciţiul financiar curent, aferente exerciţiilor financiare precedente (117).
În creditul contului 461 ''Debitori diverşi'' se înregistrează:
- valoarea debitelor încasate (512, 531);
- valoarea sconturilor acordate debitorilor (667);
- valoarea debitelor scăzute din evidenţă (654);
- diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente creanţelor în valută, la decontarea acestora sau la sfârşitul exerciţiului (665);
- diferenţele nefavorabile aferente creanţelor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, cu ocazia decontării acestora sau la închiderea exerciţiului financiar (668).
Soldul contului reprezintă sumele datorate entităţii de către debitori.
Contul 462 ''Creditori diverşi''
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa sumelor datorate terţilor, pe bază de titluri executorii sau a unor obligaţii ale entităţii faţă de terţi provenind din alte operaţii, alţii decât entităţile afiliate şi entităţile legate prin interese de participare.
Contul 462 ''Creditori diverşi'' este un cont de pasiv.
În creditul contului 462 ''Creditori diverşi'' se înregistrează:
- sumele încasate şi necuvenite (512, 531);
- cheltuieli ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea entităţii (201);
- sumele datorate terţilor reprezentând despăgubiri şi penalităţi (658);
- partea din subvenţii aferente activelor sau veniturilor, de restituit (131, 472);
- diferenţele nefavorabile de curs valutar la sfârşitul exerciţiului financiar, din evaluarea soldului în valută (665);
- diferenţele nefavorabile aferente creditorilor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, la sfârşitul exerciţiului financiar (668);
- rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate în exerciţiul financiar curent, aferente exerciţiilor financiare precedente (117);
- cheltuieli legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii atunci când nu sunt îndeplinite condiţiile pentru recunoaşterea lor ca imobilizări necorporale (149);
- alte cheltuieli legate de răscumpărarea instrumentelor de capitaluri proprii (149).
În debitul contului 462 ''Creditori diverşi'' se înregistrează:
- sume achitate creditorilor (512, 531);
- valoarea la preţ de înregistrare a produselor cuvenite unităţilor prestatoare ca plată în natură, potrivit prevederilor contractuale (345);
- sconturile obţinute de la creditori (767);
- sume anulate reprezentând datorii faţă de creditori diverşi, aferente exerciţiului curent (758);
- sume anulate reprezentând datorii faţă de creditori diverşi, aferente exerciţiilor financiare anterioare (117);
- diferenţele favorabile de curs valutar aferente datoriilor către creditori diverşi la decontarea acestora sau cu ocazia evaluării la sfârşitul exerciţiului (765);
- diferenţele favorabile aferente creditorilor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, la decontarea acestora sau la închiderea exerciţiului financiar (768).
Soldul contului reprezintă sumele datorate creditorilor diverşi.
GRUPA 47 ''CONTURI DE REGULARIZARE ŞI ASIMILATE''
Din grupa 47 ''Conturi de regularizare şi asimilate'' fac parte:
Contul 471 ''Cheltuieli înregistrate în avans''
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor efectuate în avans care urmează a se suporta eşalonat pe cheltuieli, pe baza unui scadenţar, în perioadele/exerciţiile viitoare.
Contul 471 ''Cheltuieli înregistrate în avans'' este un cont de activ.
În debitul contului 471 ''Cheltuieli înregistrate în avans'' se înregistrează:
- sumele reprezentând abonamentele, chiriile şi alte cheltuieli efectuate anticipat (401, 512, 531).
În creditul contului 471 ''Cheltuieli înregistrate în avans'' se înregistrează:
- sumele repartizate în perioadele/exerciţiile financiare următoare pe cheltuieli, conform scadenţarelor (605, 611 la 628, 658, 666).
Soldul contului reflectă cheltuielile efectuate în avans.
Contul 472 ''Venituri înregistrate în avans''
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor înregistrate în avans.
Contul 472 ''Venituri înregistrate în avans'' este un cont de pasiv.
În creditul contului 472 ''Venituri înregistrate în avans'' se înregistrează:
- veniturile înregistrate în avans, aferente perioadelor/exerciţiilor financiare următoare, cum sunt: sumele facturate sau încasate din chirii, abonamente, asigurări etc. (411, 461, 512, 531);
- valoarea subvenţiilor pentru venituri, aferente perioadelor viitoare (445).
În debitul contului 472 ''Venituri înregistrate în avans'' se înregistrează:
- veniturile înregistrate în avans şi aferente perioadei curente sau exerciţiului financiar în curs (704, 705, 706, 708, 766);
- valoarea subvenţiilor pentru venituri, înregistrate anterior ca venituri în avans (741);
- partea din subvenţiile aferente veniturilor, restituită sau de restituit (512, 462).
Soldul contului reprezintă veniturile înregistrate în avans.
Contul 473 ''Decontări din operaţii în curs de clarificare''
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa sumelor în curs de clarificare, ce nu pot fi înregistrate pe cheltuieli/venituri, sau în alte conturi în mod direct, fiind necesare cercetări şi lămuriri suplimentare.
Contul 473 ''Decontări din operaţii în curs de clarificare'' este un cont bifuncţional.
În debitul contului 473 ''Decontări din operaţii în curs de clarificare'' se înregistrează:
- plăţile pentru care în momentul efectuării sau constatării acestora nu se pot lua măsuri de înregistrare definitivă într-un cont, necesitând clarificări suplimentare (512);
- sumele restituite, necuvenite unităţii (512, 531).
În creditul contului 473 ''Decontări din operaţii în curs de clarificare'' se înregistrează:
- sumele încasate şi necuvenite entităţii (512, 531);
- sumele clarificate trecute pe cheltuieli (601 la 658).
Soldul contului reprezintă sumele în curs de clarificare.
GRUPA 48 ''DECONTĂRI ÎN CADRUL UNITĂŢII''
Din grupa 48 ''Decontări în cadrul unităţii'' fac parte:
Contul 481 ''Decontări între unitate şi subunităţi''
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor între unitate şi subunităţile sale fără personalitate juridică, care conduc contabilitate proprie.
Contul 481 ''Decontări între unitate şi subunităţi'' este un cont bifuncţional.
În debitul contului 481 ''Decontări între unitate şi subunităţi'' se înregistrează:
- valori materiale şi băneşti transferate subunităţilor (în contabilitatea unităţii) sau unităţii (în contabilitatea subunităţii) (301, 302, 303, 341, 361, 371, 381, 512, 531).
În creditul contului 481 ''Decontări între unitate şi subunităţi'' se înregistrează:
- valori materiale şi băneşti primite de unitate de la subunităţi (în contabilitatea unităţii) sau cele primite de subunitate de la unitate (în contabilitatea subunităţilor) (301, 302, 303, 341, 361, 371, 381, 512, 531).
Soldul debitor al contului reprezintă sumele de încasat, iar soldul creditor, sumele datorate pentru operaţiuni din cadrul unei entităţi cu subunităţi fără personalitate juridică.
Contul 482 ''Decontări între subunităţi''
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor între subunităţile fără personalitate juridică din cadrul aceleiaşi unităţi, care conduc contabilitate proprie.
Contul 482 ''Decontări între subunităţi'' este un cont bifuncţional.
În debitul contului 482 ''Decontări între subunităţi'' se înregistrează:
- valori materiale şi băneşti transferate între subunităţi (301, 302, 303, 341, 361, 371, 381, 512, 531).
În creditul contului 482 ''Decontări între subunităţi'' se înregistrează:
- valori materiale şi băneşti primite (301, 302, 303, 341, 361, 371, 381, 512, 531).
Soldul debitor reprezintă sumele de încasat de la alte subunităţi, iar soldul creditor, sumele datorate pentru operaţiuni faţă de subunităţi ale aceleiaşi entităţi.
GRUPA 49 ''AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR''
Din grupa 49 ''Ajustări pentru deprecierea creanţelor'' fac parte:
Contul 491 ''Ajustări pentru deprecierea creanţelor - clienţi''
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa ajustărilor constituite pentru deprecierea creanţelor din conturile de clienţi.
Contul 491 ''Ajustări pentru deprecierea creanţelor - clienţi'' este un cont de pasiv.
În creditul contului 491 ''Ajustări pentru deprecierea creanţelor - clienţi'' se înregistrează:
- valoarea ajustărilor constituite pentru clienţi incerţi, dubioşi, rău-platnici sau aflaţi în litigiu (681).
În debitul contului 491 ''Ajustări pentru deprecierea creanţelor - clienţi'' se înregistrează:
- diminuarea sau anularea ajustărilor constituite pentru deprecierea creanţelor - clienţi (781).
Soldul contului reprezintă ajustările pentru depreciere constituite.
Contul 495 ''Ajustări pentru deprecierea creanţelor - decontări în cadrul grupului şi cu acţionarii/asociaţii''
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa ajustărilor constituite pentru deprecierea creanţelor evidenţiate în conturile de decontări în cadrul grupului şi cu acţionarii/asociaţii.
Contul 495 ''Ajustări pentru deprecierea creanţelor- decontări în cadrul grupului şi cu acţionarii/asociaţii'' este un cont de pasiv.
În creditul contului 495 ''Ajustări pentru deprecierea creanţelor - decontări în cadrul grupului şi cu acţionarii/asociaţii'' se înregistrează:
- constituirea ajustărilor pentru depreciere de natură financiară, constatate în cadrul conturilor de decontări în cadrul grupului şi cu acţionarii/asociaţii (686).
În debitul contului 495 ''Ajustări pentru deprecierea creanţelor - decontări în cadrul grupului şi cu acţionarii/asociaţii'' se înregistrează:
- diminuarea sau anularea ajustărilor constituite pentru deprecierea creanţelor din conturile de decontări în cadrul grupului şi cu acţionarii/asociaţii (786).
Soldul contului reprezintă ajustările constituite.
Contul 496 ''Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori diverşi''
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa ajustărilor constituite pentru deprecierea creanţelor - debitori diverşi.
Contul 496 ''Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori diverşi'' este un cont de pasiv.
În creditul contului 496 ''Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori diverşi'' se înregistrează:
- ajustările constituite pentru deprecierea creanţelor din conturile de debitori diverşi (681).
În debitul contului 496 ''Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori diverşi'' se înregistrează:
- diminuarea sau anularea ajustărilor constituite pentru deprecierea creanţelor din conturile de debitori diverşi (781).
Soldul contului reprezintă ajustările constituite.
Stiri contabile la zi, legislatie, modele acte - http://www.cabinetexpert.ro/http://www.contabilgorj.ro/ - http://www.gorjcontabilitate.ro/
http://www.contabilii.ro/
http://www.bagatare.ro/

Post Reply

Return to “SA INVATAM CONTABILITATE”